Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Krwiodawstwo to idea oddawania krwi dla drugiej osoby. Nie jest ona jednak wyłącznie ideą samą w sobie, a zbiorem wytycznych i norm określonych w odpowiednich przepisach prawnych. Z dokumentów tych jasno wynikają przedstawione poniżej przerwy między donacjami czy częstotliwość oddawania krwi i jej składników.

 1 przerwy miedzy donacjami sposoby pobierania krwi krwiodawstwo oddaj krew klub legion legionhdk Recovered

Krew pełna

1. Jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
2. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450 – 45 ml krwi (l jednostka).
3. Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić najwcześniej po upływie 48 godzin od tego zabiegu, z wyjątkiem zabiegu erytroaferezy.
4. Całkowita jednorazowa utrata krwinek czerwonych przez dawcę nie może przekroczyć wartości, która w warunkach izowolemicznych doprowadziłaby do obniżenia stężenia hemoglobiny u dawcy poniżej 110 g/l (6,8 mmol/l).

 

Osocze

1. Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie przekracza 16% szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała.
2. Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
3. Od jednego dawcy można pobrać w okresie jednego tygodnia nie więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
4. Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy 650 ml osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
5. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż
2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy.
6. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej:
1) 4 tygodnie od dnia pobrania krwi pełnej,
2) 4 tygodnie od dnia wykonania zabiegu trombaferezy albo zabiegu leukaferezy, albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy,
3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

 

Zabiegi aferezy (krwinki płytkowe, krwinki czerwone, krwinki białe)

1. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy
w roku.
2. Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie są krótsze niż 4 tygodnie.
3. W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkukrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać, za zgodą lekarza, skrócone do 48 godzin.
4. W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza, krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych łączna objętość pobranych składników krwi netto nie przekracza 13% całkowitej objętości krwi dawcy, jednakże maksymalnie 650 ml. W przypadku przekroczenia tej objętości stosuje się odpowiedni płyn uzupełniający.
5. Przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą erytroaferezy jest taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej.
6. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie może być krótsza niż 12 tygodni.
7. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie może być krótsza niż 24 tygodnie; całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej; jednorazowo od dawcy można pobrać metodą erytroaferezy najwyżej 400 ml krwinek czerwonych (objętość bez płynu konserwującego).
8. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następnym pobraniem krwi metodą aferezy, nieobejmującym pobrania jednostki KKCz, nie może być krótsza niż 4 tygodnie.
9. Zabieg trombaferezy może być wykonany po przerwie wynoszącej co najmniej:
1) 8 tygodni od dnia pobrania krwi pełnej,
2) 4 tygodnie od dnia pobrania osocza metodą plazmaferezy albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy,
3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

 

Inne

Częstotliwość wykonywania innych zabiegów jest ustalana przez lekarza.

Lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi w zależności od ogólnego stanu zdrowia dawcy krwi może jednak ustalić dla danego dawcy inną dopuszczalną ilość krwi i jej składników oddawanych w ciągu roku oraz częstotliwość jej oddawania. Do dokumentacji medycznej kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi dołącza się stosowne uzasadnienie.

 

 

 

Autorzy:

 

 

FIO mazowsze lokalnie boris Europa i my Krzesk legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

25405
Klubowicze

4004

Wolontariat

651

Pozostali

20750

Najaktywniejsze kraje
Polska 25393
Wielka Brytania 10
Szwecja 2

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

25393
ogółem
4082
kobiety
21101
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Wojciech Kozon

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ambulans / RCKiK Warszawa

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 1350


Data: 2020-10-15

2020-10-21
Sebastian Pakuła

Donacja: Krew pełna: 450ml

2020-10-30
Marek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2020-09-09
Elżbieta Kościńska

Donacja: Osocze: > 600ml po 17.05.2019

Zespół legionu

 • Koordynator Polish Blood

  Agnieszka Kupiec

 • Koordynator "Ostrołęcki Legion"

  Paweł Stawicki

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. mundurowych

  Łukasz Jędrzejewski

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj