Przedstawiamy Wam tematy, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem przygody z honorowym oddawaniem krwi. Na bieżącej stronie znajdują się informacje dotyczące pojedynczego zagadnienia, pozostałe – również ważne można znaleźć w zakładce: FAQ – najciekawsze i najważniejsze (kliknij).

7 przebieg poboru krwi

 1. Wypełnianie ankiety

 • Przed oddaniem krwi lub jej składników kandydat na dawcę musi każdorazowo wypełnić ankietę (kwestionariusz) dotyczącą jego stanu zdrowia. Znajdują się w niej pytania które krwiodawca musi starannie przeczytać a następnie na nie rzetelnie i zgodnie z prawdą odpowiedzieć. Oprócz informacji o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia w formularzu podaje się również swoje dane osobowe, które zostają umieszczone w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez dane Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pytania w arkuszach w poszczególnych Centrach mogą się nieznacznie od siebie różnić.
 • Przykładowe pytania jakie możecie znaleźć w kwestionariuszu dla dawcy możecie zobaczyć na stronie: www.darkrwi.info.pl/kwestionariusz – kliknij tutaj!

2. Rejestracja krwiodawcy

 • By dokonać rejestracji niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania ( np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);
 • Dawca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w rejestrach dawców publicznej służby krwi. Zgodę wyraża podpisem na pierwszej stronie kwestionariusza.
  Jeśli nie wyraża zgody – rejestracja jest niemożliwa.
 • W przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza;
 • Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu komputerowego, który zbiera i przekazuje nasze dane. Osoba raz wprowadzona w danym Centrum będzie widniała przez cały czas i we wszystkich placówkach, punktach, stacjach czy podczas akcji mobilnych w ambulansach danego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ponieważ by wprowadzić nasze dane osoba rejestrująca musi być połączona z owym systemem. Dzięki temu rozwiązaniu krwiodawca, któremu nie minął okres między oddaniami czy też został zdyskwalifikowany czy to czasowo czy na stałe nie będzie miał możliwości oddać krwi. System ten pozwala również na początku roku w wystawieniu zaświadczenia potrzebnego by odliczyć oddaną krew jako ulgę podatkową.

3. Wstępne badanie krwi

 • Badanie wykonywane jest w pracowni analiz lekarskich lub na stanowisku do badania poziomu hemoglobiny w ambulansie;
 • Polega ono na pobraniu próbki krwi poprzez ukłucie w palec oraz sprawdzenie analityczne poziomu hemoglobiny, które trwa maksymalnie 3 minuty;
 • Wykonuje się przy pomocy sprzętu jednorazowego (jednorazowych rękawiczek, probówek i igieł). Dzięki temu, zarówno dawcy jak i personel, zabezpieczeni są przed ewentualnym zakażeniem;
 • By przejść do kolejnego etapu powinniśmy osiągnąć następujące wartości :
  – kobiety powyżej 12,5 g/dl
  – mężczyźni powyżej 13,5 g/dl.
 • Dodatkowo raz w roku każdemu krwiodawcy należy wykonać kontrolne badanie pełnej morfologii. Na życzenie krwiodawca może otrzymać kopię wyników badań.

 4. Gabinet lekarski

 • Lekarz zapozna się z wynikami badań wstępnych, dokona oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu oraz przeprowadzi wywiad lekarski a więc zada kilka pytań dotyczących stanu zdrowia czy elementów które były uwzględnione w kwestionariuszu. 
 • Sprawdzi jakie mamy ciśnienie oraz w razie potrzeby przeprowadzi inne ogólne badania.
 • Jeżeli dawca będzie miał niski poziom hemoglobiny lub hematokryt, nieprawidłowe tętno lub ciśnienie lub inne objawy uniemożliwiające oddawanie krwi w dniu zgłoszenia się, to lekarz poinformuje o powodzie dyskwalifikacji do oddania krwi, a w przypadku dyskwalifikacji czasowych – ustali termin kiedy można ponownie zgłosić się do oddania krwi.
 • Wszystkie dane objęte są tajemnicą lekarską.

 5. Pobieranie krwi

 • Zanim rozpoczniemy donację dobrze jest uzupełnić płyny w organizmie. W tym celu w punktach stacjonarnych oraz w ambulansach dostępne są dozowniki z wodą. W niektórych Centrach krwiodawca otrzymuje napój, by mógł w miarę potrzeby ugasić pragnienie.
 • Warto zastanowić się z której ręki chcemy oddawać krew zanim usiądziemy na fotel.
 • Krew pobiera się z żyły ze zgięcia łokciowego. Podczas wkłuwania igły, niektóre osoby odczuwają niewielki ból, inni lekkie ukłucie lub swędzenie. Po pobraniu krwi w miejscu wkłucia może być odczuwane pulsowanie.
 • Najczęściej pobierana jest krew pełna w ilości 450 ml (+/- 10%). Zabieg pobierania trwa od 3 do 10 minut.
 • Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują:
  – test kiłowy,
  – antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.
 • Po zakończeniu pobierania krwi należy dobrze uciskać przyłożone gaziki i nie zaglądać do miejsca wkłucia przez kilka minut, ponieważ unikamy wtedy powstania siniaka. Jeżeli istnieje potrzeba, można poprosić by miejsce wkłucia zostało zabandażowane.
 • Po oddaniu krwi należy jeszcze posiedzieć/poleżeć przez kilka minut. Podczas zabiegu i po jego zakończeniu dawca pozostaje pod opieką przeszkolonego personelu medycznego, który określa czy stan ogólny dawcy pozwala na opuszczenie placówki/stanowiska (przy akcjach mobilnych) po oddaniu krwi.

6. Odbiór posiłku regeneracyjnego

 • Po oddaniu krwi otrzymasz posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady);
 • Niekiedy oferowane są także kawa czy herbata.


Ważne

 • Elementy tutaj przedstawione mogą nieznacznie różnić się w zależności od dyrektyw i zarządzeń, które są w danych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

Pamiętaj także

 • Oddanie 650 ml osocza zwykle trwa ok. 30 minut;
 • Zabieg pobierania płytek krwi (metodą tromboferezy) trwa od 1 do 2 godzin;
 • Zabieg pobierania krwinek czerwonych (metodą erytroaferezy) trwa ok 1,5 godziny;
 • Zabieg pobierania krwinek białych (metodą leukaferezy) trwa ok 2 godzin;
 • Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku.
 • Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
  – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole;
  – wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa;
  – legitymacja HDK (zazwyczaj po 2 razie w danym punkcie krwiodawstwa);
  – kopia wyników badań.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.
 • By oddać krew nie musisz znać swojej grupy krwi.

Filmik poglądowy Klubu LegionDowiedz się więcej!

Krew można pobierać nie tylko pełną ale także poszczególne jej składniki. Dowiedz się w jaki sposób na następnej stronie: Sposoby pobierania krwi

razem dla dawcow znizki dla hdk krwiodawstwo oddaj krew legionhdk krwiodawstwo

 • Honorowy Krwiodawco! – korzystaj ze zniżek dla HDK, które wspólnie z innymi Klubami zdobyliśmy dla Ciebie!
 • Razem dla Dawców – ogólnopolski program zniżek dla krwiodawców, który posiada Honorowy Patronat Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża!

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *