• Przerwy między donacjami ustalono m.in. w rozporządzeniach Ministra Zdrowia Dz.U. 2005 nr 79 poz. 691 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,  Dz.U. 2010 nr 7 poz. 50  z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
 • Rozporządzenie reguluje przepisy dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa bezpośrednio odpowiedzialne za organizację i bezpieczny sposób pobierani krwi i jego elementów.

 odstęp-między-donacjami-mężczyżni krwiodawstwo legionhdk

odstęp-między-donacjami-kobiety krwiodawstwo legionhdk
Krew pełna

 • Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet;
 • Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (+/- 10%) (tzw. 1 jednostkę krwi);
 • Przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni (56 dni);
 • Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić po upływie 48 godzin.

Zabieg plazmaferezy (Osocze)

 • Od jednego dawcy w okresie jednego tygodnia nie można pobrać więcej niż 1,5 litra osocza;
 • W ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć 25 litrów (mężczyźni) i 15 litrów (kobiety);
 • Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza;
 • Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy;
 • Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

Zabiegi trombaferezy (płytki krwi)

 • Jest to pobranie płytek krwi przy użyciu aparatu zwanego separatorem komórkowym;
 • Może być wykonywany nie częściej niż 12 razy w roku;
 • Podczas jednej donacji pobiera się od dawcy ok. 200 ml krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu;
 • Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;
 • W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkakrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać za zgodą lekarza skrócone do 48 godzin.

Zabiegi leukaferezy (krwinki białe)

 • Zabieg polega na pobraniu krwi pełnej do separatora, w którym zostają oddzielone krwinki białe, a pozostałe elementy tzn. erytrocyty, trombocyty oraz osocze zostają zwrócone do krwiobiegu;
 • Leukafereza znajduje zastosowanie w transplantologii jako alternatywa pobrania szpiku metodą operacyjną. Jest to metoda przeszczepienia macierzystych komórek hematopoetycznych z krwi obwodowej,
 • Może być wykonywany nie częściej niż 12 razy w roku;
 • Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;

Zabiegi erytroaferezy (krwinki czerwone)

 • Jest to pobranie koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) za pomocą separatora komórkowego;
 • Mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące (mężczyźni) 3 miesiące (kobiety) – przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 miesięcy – przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek;
 • Jednorazowe pobranie 2 jednostek KKCz możliwe jest wyłącznie u osób o masie ciała wynoszącej przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140g/l);
 • Przerwa pomiędzy donacją krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następną donacją metodą aferezy, nieobejmującą pobrania KKCz, nie może być krótsza niż 1 miesiąc;
 • Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 3 miesiące;
 • Całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej dlatego przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy;

Kalkulator donacji

 • Aby wyliczyć sobie kolejną donację można używać „kalkulatorów donacji”, które znajdziecie na niektórych stronach Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 • Poniższa grafika prowadzi bezpośrednio do jednego z nich, znajdujący się na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

kalkulator donacji rckik warszawa legionhdk


Pamiętaj także

 • Jak już podaliśmy wyżej krew pełną kobiety mogą oddać 4 razy a mężczyźni 6 razy w roku ale licząc od daty pierwszego oddania w danym roku (a nie w roku kalendarzowym). Często pod koniec lub na początku roku zdarza się ,że system komunikuje, iż osiągnięto już wymaganą ilość oddań , jeśli dawcy oddają z dokładnością do 56 dni przerwy.
 • Zanim udasz się do danego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa warto zorientować się (zadzwonić lub sprawdzić na ich stronie) czy dany zabieg jest tam przeprowadzany lub czy jest na dany rodzaj donacji (grupę krwi) zapotrzebowanie. Dotyczy do zabiegów plazmaferezy, aferezy, trombaferezy, leukaferezy oraz erytroaferezy.
 • W szczególnych przypadkach za zgodą lekarza przerwy między zabiegami mogą zostać skrócone.W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza i koncentratu krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych, łączna objętość pobranych składników krwi nie może przekroczyć  13 % całkowitej objętości krwi dawcy, ale maksymalnie 650 ml. 

Dowiedz się więcej!

 • Jeżeli oddajesz krew już jakiś czas, zlicz oddaną krew w szybki i łatwi sposób byś mógł sprawdzić czy nie jesteś już Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi i możesz korzystać z przywilejów i uprawnień: Przelicznik donacji
 • Czy oddawanie krwi nie obciąża zbytnio naszego organizmu oraz czy może uzależnić nas w jakiś sposób? Odpowiedź na te częste pytania znajdziecie tutaj: Czy oddanie krwi uzależni organizm?

razem dla dawcow znizki dla hdk krwiodawstwo oddaj krew legionhdk krwiodawstwo

 • Honorowy Krwiodawco! – korzystaj ze zniżek dla HDK, które wspólnie z innymi Klubami zdobyliśmy dla Ciebie!
 • Razem dla Dawców – ogólnopolski program zniżek dla krwiodawców, który posiada Honorowy Patronat Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża!

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *