Przedstawiamy Wam tematy, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem przygody z honorowym oddawaniem krwi. Na bieżącej stronie znajdują się informacje dotyczące pojedynczego zagadnienia, pozostałe – również ważne można znaleźć w zakładce: FAQ – najciekawsze i najważniejsze (kliknij).

sposoby pobierania krwi


Pobieranie krwi metodą konwencjonalną tzn. krwi pełnej

 • Krew pełną pobiera się za pomocą urządzenia zwanego wagomieszarką. Jest ona w stanie poprawić przepływ krwi z ręki krwiodawcy do woreczka, pokazać czy przepływ jest właściwy czy też powinniśmy zwiększyć częstotliwość zaciskania dłoni (palenie się lampek o odpowiednim kolorze) jak również nieprzerwanie waży i miesza naszą krew z substancją konserwującą, która znajdowała się już w nowo otwieranym przy nas worku;
 • Jednorazowo pobiera się 450ml krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych, jałowych pojemników (woreczków) z tworzywa sztucznego;
 • Oddanie 450 ml krwi trwa ok. 3 -10 minut;
 • Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami krwi pełnej nie może być krótsza niż 8 tygodni. W ciągu roku mężczyzna może oddać krew pełną 6 razy a kobieta 4 razy.

Pobieranie preparatów metodą afarezy

 • Zabieg uzyskiwania koncentratu płytek krwi, białych krwinek lub krwinek czerwonych poprzez odseparowanie ich z krwi pełnej człowieka.
 • Zabiegi aferezy:
  – plazmafereza – odseparowanie osocza z krwi pełnej;
  – trombafereza – odseparowanie płytek krwi z krwi pełnej;
  – leukafereza – odseparowanie krwinek białych z krwi pełnej;
  – erytroafereza – odseparowanie krwinek czerwonych z krwi pełnej.

Pobieranie osocza – plazmafereza

 • Zabieg polegający na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi zwanej osoczem. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90 %), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić białka konieczne dla prawidłowego krzepnięcia krwi, a więc leczenia chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne;
 • Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie powinna przekraczać 16 % szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała;
 • Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy nie więcej niż 650 ml osocza (objętość netto, bez antykoagulantu);
 • W okresie jednego tygodnia nie można pobrać od jednego dawcy więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu);
 • Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów (mężczyzna) i 15 litrów (kobieta) netto (tj. bez dodatku antykoagulantu);
 • Oddanie 650 ml osocza zwykle trwa ok. 30 minut;
 • Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy;
 • Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

Pobieranie płytek krwi – trombafereza

 • Polega na pobraniu krwi od dawcy, która przepływając przez aparat ulega rozdzieleniu na krwinki płytkowe ( trombocycty) które są gromadzone w oddzielnym jałowym pojemniku, a krwinki czerwone i osocze oddane są dawcy;
 • Jednorazowo pobiera się ok 250 ml płytek zawieszonych w osoczu lub podwójnie 500 ml;
 • Zabieg trwa od 1 do 2 godzin;
 • Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;
 • Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.


Pobieranie krwinek czerwonych – erytroafereza

 • Zabieg polegający na pobraniu od dawcy krwinek czerwonych przy użyciu separatora;
 • Jednorazowo pobiera się ok. 600 ml krwinek czerwonych;
 • Zabieg trwa ok. 1,5 godziny.
 • Krwinki czerwone można oddawać co 6 miesięcy.

Pobieranie krwinek białych – leukafereza

 • Polega na pobraniu od dawcy krwi pełnej do separatora, oddzieleniu krwinek białych, a następnie cyklicznie zwracane są krwinki czerwone, płytki krwi oraz osocze;
 • Jednorazowo pobiera się 200 ml krwinek białych;
 • Zabieg trwa 2 godziny.
 • Krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w roku.

Dowiedz się więcej!

Aby zaplanować sobie oddawanie krwi zobacz również: Przerwy między donacjami.

razem dla dawcow znizki dla hdk krwiodawstwo oddaj krew legionhdk krwiodawstwo

 • Honorowy Krwiodawco! – korzystaj ze zniżek dla HDK, które wspólnie z innymi Klubami zdobyliśmy dla Ciebie!
 • Razem dla Dawców – ogólnopolski program zniżek dla krwiodawców, który posiada Honorowy Patronat Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża!

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *