logo_pck 200

 • Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,  w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 Oddziałów Rejonowych. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:

 • Krajowy Zjazd – organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznaczający ramową strategię jego działań. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą delegaci terenowi – przedstawiciele okręgów;
 • Zarząd Główny – organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję Krajowy Zjazd.
 • Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny, Krajowa Rada Krwiodawstwa oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

Zarząd Główny PCK

 1. Stanisław Kracik – Prezes
 2. Adam Fornal – Wiceprezes
 3. Marek Hok – Wiceprezes
 4. Leszek Mizieliński – Wiceprezes
 5. Jarosław Cieszkiewicz
 6. Marzena Dobrowolska
 7. Jerzy Bisek
 8. Marek Brodzki
 9. Jerzy Kornaus
 10. Sławomir Kaczyński
 11. Zbigniew Misiejuk

Biuro Zarządu Głównego PCK


Nasz KRS: 0000225587


Więcej informacji o kontaktach znajdziecie na stronie: www.pck.pl

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *