legionhdk gdzie znajde informacje o znizkach Razem dla Dawcow

Kto może z nich korzystać?

 • System „Razem dla Dawców” jest kierowany dla aktywnych Honorowych Dawców Krwi, którzy w ostatnim roku choć raz oddali krew lub jej składniki.

  Gdzie i jak szukać zniżek?

 • Najszybszym sposobem znalezienia aktualnych zniżek dla Honorowych Dawców Krwi jest odwiedzenie Ogólnopolskiego Serwisu Reklamowo Usługowego Zamów Usługę – www.zamowusluge.pl
 • Mapa ze zniżkami jest na naszej stronie, z której przede wszystkim korzystają krwiodawcy i działacze, chcący znaleźć pożądaną wiedzę w naszej tematyce.
 • Wszystkie Kluby HDK, które przyłączą się i będą rozwijać system w swoich okolicach także mogą umieścić mapę zniżek na swoich stronach internetowych.

Na jakiej podstawie zniżki będą respektowane?

 • Krwiodawca chcący skorzystać ze zniżek musi okazać swoją legitymację Honorowego Dawcy Krwi z pieczątką i wpisem donacji w ciągu ostatniego roku.
 • W przypadku korzystania z systemu przy zakupach, rejestracji czy zamówieniach internetowych należy wysłać zdjęcie (skan) pierwszej strony legitymacji oraz strony z wymaganą donacją w ramach zapytania i potwierdzenia dla danego przedsiębiorcy.
 • Punkty zniżek będą oznakowane znacznikami wewnątrz tak by krwiodawca kupujący dostrzegł taką możliwość jak również na zewnątrz by ściągnąć uwagę przechodniów.
 • Miejmy nadzieję nasz pomysł na zniżki szybko się rozrośnie i będzie o nim można usłyszeć od znajomych krwiodawców tak w rozmowie jak i w udostępnianych postach na Waszych profilach społecznościowych.

Więcej o naszym systemie


Regulamin korzystania z Ogólnopolskiego Systemu Zniżek RAZEM DLA DAWCÓW


 • 1.
  Warunkiem korzystania z Systemu zniżek jest:

  a) posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  b) Zarówno w przypadku Firm oraz użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  2. Oferowanie przez firmy promocji, zniżek, ulg bądź innych okazyjnych ofert w Ogólnopolskim systemie zniżek dla HDK wykorzystując do tego stronę legionhdk.pl bądź stronę partnera klubu, Serwis Reklamowo Usługowy Zamów Usługę zamowusluge.pl jak i korzystanie przez honorowych dawców krwi z systemu zniżek jest nieodpłatne.

  3. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu zniżek przedstawiciel firmy oraz użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu Zamów Usługę.

  4. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminami bez konieczności rozpoczynania procedury rejestracyjnej.

  5. Rozpoczęcie korzystania z systemu zniżek jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami, ich pełną akceptacją oraz wyrażeniem zgody firmy lub użytkownika na umieszczanie przez stronę legionhdk.pl oraz zamowusluge.pl plików „cookie” na jego komputerze.

  6. Proces rejestracji w systemie zniżek polega na utworzeniu dla firmy lub użytkownika jego indywidualnego konta na stronie www.zamowusluge.pl, zabezpieczonego, znanym tylko użytkownikowi i ustalonym przez niego, loginem i hasłem. Za pośrednictwem Konta, Firma lub użytkownik będzie mógł korzystać z systemu zniżek, używając dostępnych funkcjonalności i zarządzając swoimi danymi.

  7. Zgłoszenie firmy oraz zniżki do systemu zniżek może się odbyć poprzez:
  a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.legionhdk.pl
  b) bezpośrednią rejestrację na stronie www.zamowusluge.pl i skorzystanie z zakładki „DODAJ PROMOCJĘ”

  8. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie rejestracji pełnych i prawdziwych danych.

  9. Przedstawiciel firmy rejestrując się w systemie zniżek wyraża zgodę na nieodpłatne użycie przez partnera, serwis Zamów Usługę materiałów audio wizualnych dostępnych na jego stronie ich ewentualną modyfikację i publikowanie w ramach stron www.legionhdk.pl oraz www.zamowusluge.pl w celach promocyjnych.

  10. Po zakończeniu prawidłowej Rejestracji administrator systemu tworzy dla firmy bądź użytkownika konto w Serwisie Zamów Usługę.

  11. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich danych zawartych w jego Koncie wprowadzonych podczas procesu Rejestracji. Aktualizacji należy dokonać za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na Serwisie Zamów Usługę po uprzednim zalogowaniu się na Koncie.

  12. Użytkownik może posiadać tylko 1 Konto.

  13. Firma oraz użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

  14. Partner systemu zniżek, serwis Zamów Usługę zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Operatora Serwisu bądź innych Użytkowników.

  15. Firma bądź Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym czasie, w tym przypadku przesyła e-mailem rezygnację na adres poczty elektronicznej administratora serwisu tj. admin@zamowusluge.pl.

  16. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z systemu zniżek w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

  17. Zarejestrowana firma bądź użytkownik nie może za pomocą systemu zniżek w jakikolwiek sposób reklamować oraz promować żadnych podmiotów gospodarczych i prywatnych, których nie jest właścicielem.

  18. W przypadku stwierdzenia naruszenia, przez firmę bądź użytkownika, postanowień regulaminu, partner serwis Zamów Usługę ma prawo zablokować dostęp lub usunąć jego Konto.

  19. Partner systemu zniżek serwis Zamów Usługę zastrzega sobie prawo usuwania wpisów zawierających treści niezgodne z warunkami użytkowania serwisu oraz systemu zniżek, treści sprzeczne z prawem, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), treści naruszające prawa innych osób w szczególności szerzące nienawiść rasową, obraźliwe dla cudzych uczuć religijnych, godzące w cudzą godność, naruszające cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści reklamowe.

  20. Firma bądź użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez partnera serwis Zamów Usługę zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik dodając ocenę, komentarz partnerowi Serwisu, wyraża zgodę na zamieszczenie przez Serwis jego imienia i nazwiska w zakładce, dokonywania ocen partnera. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *