zasluzony dla zdrowia narodu legionhdk    

Odznaka ta jest nadawana:

 •    Zasłużonym honorowym dawcom krwi którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
 •     By otrzymać tą odznakę należy spełnić kryteria nadania podane poniżej.

 odznaka honorowy dawca krwi zasluzony dla zdrowia narodu krwiodawstwo oddaj krew strona www.legionhdk

 

Kryteria nadania odznaki

 • 1. Oddanie co najmniej 20 litrów krwi pełnej lub innych jej składników według obowiązujących przeliczników.
 • 2. Co najmniej 10 letnia aktywna działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa, w tym 5 letnia działalność w PCK.
 • 3. Konkretne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz ich efekty, w tym m.in.:
         a) pozyskanie nowych dawców lub członków Klubu HDK PCK;
         b) wspieranie działań w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie
             otwartych akcji poboru krwi;
         c) organizowanie lub przeprowadzanie spotkań promujących honorowe krwiodawstwo w
             różnych środowiskach;
         d) promowanie honorowego krwiodawstwa w środkach masowego komunikowania;
         e) kierowanie Klubem HDK lub udział w pracach rad honorowego krwiodawstwa różnych
             szczebli co najmniej przez jedną kadencję;
         f) organizowanie imprez integrujących środowiska honorowych krwiodawców i ich rodzin;
         g) promowanie ruchu HDK w miejscu pracy, nauki i zamieszkania;
         h) organizowanie różnych konkursów z zakresu promocji HDK;
         i) działania wspierające funkcjonowanie i rozwój Klubów HDK PCK;
         j) tworzenie nowych Klubów HDK PCK;
         k) współpraca z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

razem dla dawcow znizki dla hdk krwiodawstwo oddaj krew legionhdk krwiodawstwo

 • Honorowy Krwiodawco! – korzystaj ze zniżek dla HDK, które wspólnie z innymi Klubami zdobyliśmy dla Ciebie!
 • Razem dla Dawców – ogólnopolski program zniżek dla krwiodawców, który posiada Honorowy Patronat Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża!

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *