•     Już od kilku lat podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców, odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele krwiodawstwa. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Ulgę obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (płytek lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik tj. przez 130zł.

    Dla ułatwienia można skorzystać z wyliczeń według tabeli:

tabela odliczen podatek krwiodawstwo www.legionhdk.pl


 •     Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi pełnej, a kobieta 1,8 l a więc kwota ulgi może wynosić 351zł u mężczyzny i 234 zł u kobiety. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów.
 •    Krwiodawca przy rozliczeniu powinien posiadać zaświadczenia odpowiadające danym Centrom, w którym oddawał krew. Nie chodzi tutaj o miejsca tylko Centra Krwiodawstwa pod które dane punkty (akcje wyjazdowe w ambulansach) podlegają. Dla przypomnienia są nimi:
  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz
  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW.
 •     Odliczenia wpisujemy w PIT jako darowizny oddzielnie z każdego Centrum Krwiodawstwa. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a więc w zeznaniu PIT-28, poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi. Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym to wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (RCKiK, WCKiK lub CKiK MSW).

pit odliczenie od podatku darowizna krwiodawstwo legionhdk

 

Należy pamiętać!

 • łączny limit wszystkich darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.
 • płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi – w zakresie tej płatności (ekwiwalent pieniężny w wybranych przypadkach).
 • stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia, po zakończeniu roku rozliczeniowego.
 • zaświadczenia nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe.

Na co zwrócić uwagę!

 •     Aby ułatwić sobie oraz Klubowi, który w miarę możliwości może załatwić takowe zaświadczenie powinno się oddawać krew dla jednego Centrum Krwiodawstwa. Nie ma tu znaczenie miejsce gdyż Centra prowadzą akcję tak na miejscu w swoich placówkach, szpitalach jak i akcje wyjazdowe. Mają jednak jedna bazę danych, i mogą wystawić dokument zawierający wszystkie donacje w danym roku przekazane na ich konto.
 •     Dzięki temu unikamy wystawiania kilku zaświadczeń w kilku miejscach.

Jak wyglądają zaświadczenia?

Darowizna RCKiK legionhdkDarowizna WCKiKMINISTERSTWO FINANSÓW O DAROWIŹNIE

Kliknij – Pobierz ULOTKĘ

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625

 

 

 

nowe-mozliwosci-razem-dla-dawcow-olawa-oddaj-krew-legionhdk

 • W ramach członkostwa otrzymaj wybrane przez siebie upominki / UPOMINKI – kliknij

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *