zwolnienie od pracy i nauki krwiodawstwo uprawnienia www.legionhdk.pl

Pracownik i jego wolny dzień

 • Pracownik oddający krew ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy.
 • Takie samo prawo ma osoba, której stacja krwiodawstwa zaleciła poddanie się badaniom lekarskim, jeśli te nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy. Oznacza to, że idąc oddać krew w godzinach pracy pracodawca ma obowiązek zapłacić jak za normalny dzień pracy.
 • Zgodnie z rekomendacją Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez centrum krwiodawstwa.

tutaj wstawić zaświadczenia z Centrum Krwiodawstwa (czasowe kiedy krwiodawca nie odda krwi i zaświadczenie na cały dzień)


Aby skorzystać z tego prawa, należy:

 • Uprzedzić pracodawcę o chęci oddania krwi.
 • Udać się do stacji krwiodawstwa, zarejestrować się oraz poddać badaniom wstępnym i lekarskiemu wywiadowi czy jesteśmy w stanie oddać krew w tym dniu. W razie niedopuszczenia przez lekarza do donacji, by uniknąć nieprzyjemności czy też pytań pracodawcy należy pobrać zaświadczenie informujące, że w konkretnych godzinach badano Cię w stacji krwiodawstwa.
 • Oddać krew i wziąć zaświadczenie dla pracodawcy. Prawo przewiduje, że po oddaniu krwi pracownik powinien wrócić do pracy, jeśli oddawanie krwi skończyło się w trakcie zmiany. Jeżeli dawca po oddaniu krwi źle się czuje ma prawo nie wracać do pracy ale zaświadczenie pobrane w Centrum Krwiodawstwa powinno to obejmować.
 • Przedstawiając zaświadczenie pracodawcy o oddaniu krwi danego dnia ma on obowiązek zapłacić za ten dzień wynagrodzenie. Zdarza się, że pracodawcy nie chcą dawać wolnego krwiodawcom, ale jeśli tak postępują, łamią prawo. Często posługują się wybiegiem i każą wziąć najpierw urlop wypoczynkowy np. tzw. na żądanie, a dopiero potem przyjść z zaświadczeniem ze stacji. Kłopot w tym, że potem pracodawca może zgodnie z prawem nie uznać takiego zaświadczenia i odbierze nam jeden dzień urlopu.

Służby mundurowe i ich prawo do dnia wolnego w dniu oddania krwi

 •  Służby mundurowe m.in. Wojsko, Straż graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu i inne zgodnie ze zmianami w ustawie wprowadzonymi w ustawie z dnia 24 stycznia 2014r. mają zapewnione 100% wynagrodzenia w dniu w którym idą honorowo oddać krew lub jej składniki.

 Przykładowe zaświadczenie z RCKiK

 ZAŚWIADCZENIE do pracy (2)

 

 

Podstawa prawna

 • Dz. U. nr 106, poz. 681
  Ustawa o Publicznej Służbie Krwi z dnia 22 sierpnia 1997.
 • Dz.U. 2014 poz. 502
  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. 

nowe-mozliwosci-razem-dla-dawcow-olawa-oddaj-krew-legionhdk

 • W ramach członkostwa otrzymaj wybrane przez siebie upominki / UPOMINKI – kliknij

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *