Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Regulamin Cashback HDK

Karty Krwiodawcy Cashback

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony w celu regulacji związanych z Kartą Krwiodawcy Cashback wydawanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion na podstawie użytkowania Portalu Legion pod adresem www.legionhdk.pl i określa wyłącznie zasady jej wydawania i zamawiania.

Regulamin nie zawiera wytycznych oraz warunków korzystania z serwisu myWorld Poland Sp. z o.o. oraz programu lojalnościowego Cashback World, które znajdują się na stronie Partnera: www.cashbackworld.com/pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Kart Krwiodawcy Cashback wydawanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion prowadzony i podległy pod Administratorów Portalu Legion:

a. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konotopska 5/3, 02-496 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11

b. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587.

 1. §2

  Funkcjonalność i przeznaczenie

1. Karta Krwiodawcy Cashback jest kartą wspierającą Honorowych Dawców Krwi dając im możliwość:

 • członkostwa w Klubie HDK Legion;
 • uczestnictwa w programie lojalnościowym Cashback World;
 • kreowania idei Honorowego Krwiodawstwa.

2. Posiadanie karty nie stanowi zobowiązania do członkostwa w Klubie HDK Legion, które jest całkowicie dobrowolne.

 

 1. §3

  Zamawianie i wydawanie

1. Zamówienie Kart Krwiodawcy Cashback dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem Klubu HDK Legion wg. określonych poniżej zasad:

a. Zamówienie karty na Portalu Legion poprzez odpowiedni formularz:

b. Zamówienie karty na Akcji Krwiodawstwa lub innym wydarzeniu, w którym klub bierze czynny udział.

c. Wykonanie i wydanie karty na Akcji Krwiodawstwa lub innym wydarzeniu, w którym klub bierze czynny udział.

2. Klub HDK Legion nie odpowiada za błędnie wypełnione lub przesłane dane.

3. Wydanie Kart Krwiodawcy Cashback następować będzie po dokonaniu jednej z poniższych opłat:

a. Składki członkowskiej Klubu HDK Legion.

b. Darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia HDK Legion. Wysokość to min. 20 zł.

4. Powyższe opłaty zawierają już koszt produkcji, pakowania, personalizacji oraz wysyłki na adres wskazany przez zamawiającego.

5. Wyrobienie duplikatu karty może odbywać się w dowolnym momencie z uwzględnieniem zmiany wizualizacji czy rodzaju karty po dokonaniu wpłaty darowizny określonej w §3 p.2b.

6. Opłacenie składki członkowskiej lub wpłaty darowizny należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie HDK Legion
ul. Konotopska 5/3,
02-496 Warszawa
Numer rachunku bankowego: PL 71 1750 0012 0000 0000 3887 9723
Kod BIC (SWIFT): RCBWPLPW

7. Posiadanie i korzystanie z karty nie jest i nigdy nie będzie wymagało jakichkolwiek opłat (z wyjątkiem opłaty związanej z wyrobieniem i przesłaniem opisanym w §3 p.3 i 5 ).

8. Wydawanie lub przekazywanie kart odbywać się będzie poprzez:

a. Wysyłkę listem poleconym (na terenie Polski) maksymalnie do 30 dni roboczych od zatwierdzenia opłaty na adres wskazany przez zamawiającego.

b. Wysyłkę dowolną formą na wskazany przez zamawiającego adres po uprzednim kontakcie mailowym i ustaleniu zasad. Wysyłka ta może wymagać dodatkowych opłat co będzie ujęte w korespondencji.

 

 1. §4

  Dane osobowe

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub w trakcie kontaktu e-mail. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Krwiodawcy Cashback.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane użytkowników — informacje uzupełniane na karcie oraz adres wysyłki.

W trakcie zamawiania karty każdy zostanie poproszony o podanie następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Grupa krwi
 • Telefon
 • E-mail
 • Adres korespondencyjny

3. Cel zbierania danych.

Jedynym celem zbierania danych osobowych jest wyrobienie i przekazanie karty osobie zamawiającej.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Wyłącznymi odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące wobec Administratora usługi niezbędne do wykonania celu przetwarzania danych osobowych tj.:

a. ComminT sp. z o. o., który w ramach serwera wirtualnego udostępnia Administratorowi miejsce na bazę danych gromadzonych na portalu.

b. Poczta Polska SA realizująca nadawanie przesyłek.

c. Proficard.pl | Grupa XTEAM,  z którym współpracuje Administrator w zakresie personalizacji, druku i wysyłek Kart Krwiodawcy.

d. myWorld Poland Sp. z o.o.,  z którym współpracuje Administrator w zakresie prowadzenia programu lojalnościowego "Program Cashback World Solution" skierowanego dla Honorowych Dawców Krwi .

5. Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych.

Informacje związane z danymi osobowymi nie wymienione w niniejszym Regulaminie są równoważne ze wszelkimi informacjami zawartymi w Polityce prywatności Portalu Legion:

6. Odpowiedzialność.

Administrator zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom.

 

 1. §5

  Kontakt

W sprawach dotyczących zamawiania, wydawania i przesyłania Kart Krwiodawcy Cashback, zmiany lub korekty danych wypełnionych w formularzu zamówienia lub innych spraw związanych z kartami prosimy o kontakt mailowy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. §6

  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 

 

 

Ostatnie donacje

Marcin Jabłoński

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Iława / RCKiK Olsztyn

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 16650


Data: 2021-09-02

2021-07-05
Marcin Jabłoński

Donacja: Krew pełna: 450ml

2021-04-22
Marcin Jabłoński

Donacja: Krew pełna: 450ml

2021-08-03
Agnieszka Swora

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Patrycja Okrojek

 • Zastępca Koordynatora

  Magdalena Ligęza

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Koordynator oddziału Giżycko

  Paweł Tomala

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj