Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Droga dawcy (jak wygląda pobór krwi)

 1. Wypełnianie ankiety

 • Przed oddaniem krwi lub jej składników kandydat na dawcę musi każdorazowo wypełnić ankietę (kwestionariusz) dotyczącą jego stanu zdrowia. Znajdują się w niej pytania które krwiodawca musi starannie przeczytać a następnie na nie rzetelnie i zgodnie z prawdą odpowiedzieć. Oprócz informacji o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia w formularzu podaje się również swoje dane osobowe, które zostają umieszczone w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez dane Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pytania w arkuszach w poszczególnych Centrach mogą się nieznacznie od siebie różnić.
 • Przykładowe pytania jakie możecie znaleźć w kwestionariuszu dla dawcy możecie zobaczyć na stronie:www.darkrwi.info.pl/kwestionariusz – kliknij tutaj!

 

2. Rejestracja krwiodawcy

 • By dokonać rejestracji niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania ( np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport); 
 • Dawca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w rejestrach dawców publicznej służby krwi. Zgodę wyraża podpisem na pierwszej stronie kwestionariusza. 
  Jeśli nie wyraża zgody – rejestracja jest niemożliwa.
 • W przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza;
 • Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu komputerowego, który zbiera i przekazuje nasze dane. Osoba raz wprowadzona w danym Centrum będzie widniała przez cały czas i we wszystkich placówkach, punktach, stacjach czy podczas akcji mobilnych w ambulansach danego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ponieważ by wprowadzić nasze dane osoba rejestrująca musi być połączona z owym systemem. Dzięki temu rozwiązaniu krwiodawca, któremu nie minął okres między oddaniami czy też został zdyskwalifikowany czy to czasowo czy na stałe nie będzie miał możliwości oddać krwi. System ten pozwala również na początku roku w wystawieniu zaświadczenia potrzebnego by odliczyć oddaną krew jako ulgę podatkową.

 

3. Wstępne badanie krwi

 • Badanie wykonywane jest w pracowni analiz lekarskich lub na stanowisku do badania poziomu hemoglobiny w ambulansie;
 • Polega ono na pobraniu próbki krwi poprzez ukłucie w palec oraz sprawdzenie analityczne poziomu hemoglobiny, które trwa maksymalnie 3 minuty;
 • Wykonuje się przy pomocy sprzętu jednorazowego (jednorazowych rękawiczek, probówek i igieł). Dzięki temu, zarówno dawcy jak i personel, zabezpieczeni są przed ewentualnym zakażeniem;
 • By przejść do kolejnego etapu powinniśmy osiągnąć następujące wartości :
  – kobiety powyżej 12,5 g/dl
  – mężczyźni powyżej 13,5 g/dl.
 • Dodatkowo raz w roku każdemu krwiodawcy należy wykonać kontrolne badanie pełnej morfologii. Na życzenie krwiodawca może otrzymać kopię wyników badań.

 

 4. Gabinet lekarski

 • Lekarz zapozna się z wynikami badań wstępnych, dokona oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu oraz przeprowadzi wywiad lekarski a więc zada kilka pytań dotyczących stanu zdrowia czy elementów które były uwzględnione w kwestionariuszu. 
 • Sprawdzi jakie mamy ciśnienie oraz w razie potrzeby przeprowadzi inne ogólne badania.
 • Jeżeli dawca będzie miał niski poziom hemoglobiny lub hematokryt, nieprawidłowe tętno lub ciśnienie lub inne objawy uniemożliwiające oddawanie krwi w dniu zgłoszenia się, to lekarz poinformuje o powodzie dyskwalifikacji do oddania krwi, a w przypadku dyskwalifikacji czasowych – ustali termin kiedy można ponownie zgłosić się do oddania krwi.
 • Wszystkie dane objęte są tajemnicą lekarską.

 

 5. Pobieranie krwi

 • Zanim rozpoczniemy donację dobrze jest uzupełnić płyny w organizmie. W tym celu w punktach stacjonarnych oraz w ambulansach dostępne są dozowniki z wodą. W niektórych Centrach krwiodawca otrzymuje napój, by mógł w miarę potrzeby ugasić pragnienie.
 • Warto zastanowić się z której ręki chcemy oddawać krew zanim usiądziemy na fotel.
 • Krew pobiera się z żyły ze zgięcia łokciowego. Podczas wkłuwania igły, niektóre osoby odczuwają niewielki ból, inni lekkie ukłucie lub swędzenie. Po pobraniu krwi w miejscu wkłucia może być odczuwane pulsowanie.
 • Najczęściej pobierana jest krew pełna w ilości 450 ml (+/- 10%). Zabieg pobierania trwa od 3 do 10 minut.
 • Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują:
  – test kiłowy,
  – antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.
 • Po zakończeniu pobierania krwi należy dobrze uciskać przyłożone gaziki i nie zaglądać do miejsca wkłucia przez kilka minut, ponieważ unikamy wtedy powstania siniaka. Jeżeli istnieje potrzeba, można poprosić by miejsce wkłucia zostało zabandażowane.
 • Po oddaniu krwi należy jeszcze posiedzieć/poleżeć przez kilka minut. Podczas zabiegu i po jego zakończeniu dawca pozostaje pod opieką przeszkolonego personelu medycznego, który określa czy stan ogólny dawcy pozwala na opuszczenie placówki/stanowiska (przy akcjach mobilnych) po oddaniu krwi.

 

6. Odbiór posiłku regeneracyjnego

 • Po oddaniu krwi otrzymasz posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady);
 • Niekiedy oferowane są także kawa czy herbata.

Ważne

 • Elementy tutaj przedstawione mogą nieznacznie różnić się w zależności od dyrektyw i zarządzeń, które są w danych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

 

Pamiętaj także

 • Oddanie 650 ml osocza zwykle trwa ok. 30 minut;
 • Zabieg pobierania płytek krwi (metodą tromboferezy) trwa od 1 do 2 godzin;
 • Zabieg pobierania krwinek czerwonych (metodą erytroaferezy) trwa ok 1,5 godziny;
 • Zabieg pobierania krwinek białych (metodą leukaferezy) trwa ok 2 godzin;
 • Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku.
 • Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
  – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole;
  – wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa;
  – legitymacja HDK (zazwyczaj po 2 razie w danym punkcie krwiodawstwa);
  – kopia wyników badań.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.
 • By oddać krew nie musisz znać swojej grupy krwi.

Strona w trakcie modernizacji.

Poniższe informacje zostały przeniesione z poprzedniego portalu i wymagają korekty oraz nowej oprawy graficznej. Prosimy o cierpliwość, niebawem strona zostanie zmodernizowana i opracowana na nowo o czym będzie się można dowiedzieć na naszym Facebooku: Legion Klub HDK.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Klubu Legion

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

PROFIL KRWIODAWCY syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zarejestruj profil syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zaloguj sie syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
DODAJ DONACJE syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
karta krwiodawcy klubu krwiodawstwo legion legionhdk

 APELE 0 KREW syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
opublikowane apele krwiodawstwo legion legionhdk
dodaj apel syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

istotne elementy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
organizacje i kluby hdk krwiodawstwo legion legionhdk
centra krwiodawstwa krwiodawstwo legion legionhdk
punkty poboru krwi syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
wojskowe krwiodawstwo krwiodawstwo legion legionhdk

 klub hdk legion krwiodawstwo krew legion legionhdk
struktura klubu krwiodawstwo legion legionhdk
JAK DOLACZYC klubu krwiodawstwo legion legionhdk
oplac skladke krew legion legionhdk
osiagniecia klubu krwiodawstwo legion legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

1059
Klubowicze

393

Wolontariat

460

Pozostali

206

Najaktywniejsze kraje
Polska 1057
Wielka Brytania 2

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

1057
ogółem
167
kobiety
890
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Wioletta Tarnowska

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ostrołęka , Jana Pawła II 120 / RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2018-05-29

2018-06-20
Krzysztof Jędrzejek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-19
Przemysław Zwierzchowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-20
Wiktor Niewiadomski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Internetowego

  Jarek Schnober

 • Koordynator Razem dla Dawców

  Hubert Lipowicz

 • Prezes Klubu Legion

  Robert Kowalewski

 • Koordynator Nowego Dworu Mazowieckiego

  Daniel Jeszke

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj