Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Dyskwalifikacje

 

Dyskwalifikacja czasowa

 • okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu;
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej;
 • Osoba, która otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem;
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegówmedycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych;
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.;
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza);
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą);
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia);
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego);
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.;
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu;
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej;
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę;
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia);
 • wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
  –    przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych);
  –    nocne poty;
  –    gorączka o niewyjaśnionej przyczynie;
  –    niewyjaśniona utrata wagi ciała;
  –    przewlekła biegunka.
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny;
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z z terenów zagrożonych gorączką denga, cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa;
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej);
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej);
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q;
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne);
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca;
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku;
 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek;
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy;
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej;
 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży;
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników;
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek;
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych;
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC;
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków;
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie);
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy;
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia;
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  –    4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze;
  –    48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu;
  –    48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  (bez kontaktu z chorobą);
  –    1 tydzień po wirusowym zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą);
  –    3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi;
  –    48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej;
  –    48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.
 • Przyjmowanie leków:
  Może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia. Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
  • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki  występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi:
   –  Wirus Zachodniego Nilu (dyskwalifikacja na 28 dni od powrotu): Izrael, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada, Grecja – Tesalia centralna (okolice miasta Larissa), prefektura Kanalia, Imathia, Attyka (okolice Pireusu), Xanthi, Rosja – rejon północnego wybrzeża Morza Kaspijskiego (głównie Astrachań, Republika Adygeya), w dolnym biegu Wołgi (Wołgograd, Liepsk, Samara), nad Morzem Azowskim i w dolnym biegu Donu (Rostów, Woroneż), Ukraina – rejon Żytomierza (426 km od granicy z Polską), Białoruś – część pólnocno-wschodnia, Serbia – cały kraj, Rumunia – miasto Gałacz (miasto i okręg położony we wschodniej Rumunii nad Dunajem, region Constanta i Tulcea nad Morzem Czarnym, środkowa część kraju, Węgry – województwo Post (region na północy Węgier w międzyrzeczu Dunaju i Cisy obejmujący zakole Dunaju z Budapesztem) oraz cała część wschodnia kraju, Włochy – prowincja Rovigo (rejon w północno-wschodnich Włoszech obejmujący Wenecję, Mestrę, Weronę, Padwę, Vincenzę), Tunezja – rejony nadmorskie, Czarnogóra – rejon Podgorica, Macedonia – rejon Kocani, Chorwacja – rejon Zagrzebia, Bośnia i Hercegowina – przy granicy z Serbią
   – Malaria (dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu): Grecja – Regiony: Lakonia, Viotia, Ksanti, Karditsa, Attyka; Miasta: Maraton, Evrotas, Markopoulo, Selino
   – Gorączka denga (dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu): Archipelag Madera (Portugalia) – szczególnie stolica Madery miasto Funchal, Wyspa San Martin (Karaiby). Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-cy
   – Gorączka Chikunguna (odroczenie na 28 dni od powrotu): Wyspa San Martin (Karaiby)
   – Wirus ZIKA (odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu): Polinezja Francuska;
  • Dokładne informacje na temat występowania wyżej wymienionych chorób można znaleźć na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  – Departamentu Zwalczania i Zapobiegania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u ludzi (zakładka „Informacje dla podróżujących”) lub na stronach Wojskowego Instytutu Medycznego – Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej;

Dyskwalifikacja stała

 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  –    wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi);
  –    choroba niedokrwienna mięśnia sercowego;
  –    stan po zawale mięśnia sercowego;
  –    zaburzenia rytmu serca;
  –    niewydolność krążenia;
  –    miażdżyca znacznego stopnia;
  –    choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu);
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego);
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca);
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie;
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.;
 • choroby układowe np. kolagenozy;
 • nowotwory złośliwe;
 • choroby zakaźne:
  –    WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w  wywiadzie;
  –    żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii;
  –    babeszjoza;
  –    kala Azar (leiszmanioza trzewna);
  –    trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa);
  –    promienica;
  –    tularemia;
  –    HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych; –    występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS);
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni;
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  –    narkomani;
  –    osoby uprawiające prostytucję;
  –    osoby często zmieniające partnerów seksualnych;
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup:
  –    lekozależność, alkoholizm;
  –    choroba Creutzfelda – Jakoba u osoby lub w rodzinie;
  –    kiła;
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek;
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii;
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych;
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Strona w trakcie modernizacji.

Poniższe informacje zostały przeniesione z poprzedniego portalu i wymagają korekty oraz nowej oprawy graficznej. Prosimy o cierpliwość, niebawem strona zostanie zmodernizowana i opracowana na nowo o czym będzie się można dowiedzieć na naszym Facebooku: Legion Klub HDK.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Klubu Legion

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Statystyki

Ilość założonych profili
498
Klubowicze

159

Wolontariat

7

Pozostali

332

Najaktywniejsze kraje
Polska 498

GRUPY KRWI
KLUBOWICZÓW

nowe statystyki grupy krwi krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

KLUBOWICZE
W POLSCE

statystyki mapa polski krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Filip Kłusek

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2018-03-22

2016-08-16
Jakub Pawłowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-06-08
Jakub Pawłowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2015-09-08
Jakub Pawłowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne ewenty, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Prezes Klubu Legion

  Robert Kowalewski

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Członek Zarządu

  Kamil Sawicki

 • Koordynator Oddziału Legionowo

  Michał Łobejko

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj