Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Dyskwalifikacje

 

Dyskwalifikacja czasowa

 • okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu;
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej;
 • Osoba, która otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem;
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegówmedycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych;
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.;
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza);
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą);
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia);
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego);
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.;
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu;
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej;
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę;
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia);
 • wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
  –    przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych);
  –    nocne poty;
  –    gorączka o niewyjaśnionej przyczynie;
  –    niewyjaśniona utrata wagi ciała;
  –    przewlekła biegunka.
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny;
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z z terenów zagrożonych gorączką denga, cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa;
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej);
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej);
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q;
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne);
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca;
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku;
 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek;
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy;
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej;
 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży;
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników;
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek;
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych;
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC;
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków;
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie);
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy;
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia;
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  –    4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze;
  –    48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu;
  –    48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  (bez kontaktu z chorobą);
  –    1 tydzień po wirusowym zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą);
  –    3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi;
  –    48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej;
  –    48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.
 • Przyjmowanie leków:
  Może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia. Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
  • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki  występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi:
   –  Wirus Zachodniego Nilu (dyskwalifikacja na 28 dni od powrotu): Izrael, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada, Grecja – Tesalia centralna (okolice miasta Larissa), prefektura Kanalia, Imathia, Attyka (okolice Pireusu), Xanthi, Rosja – rejon północnego wybrzeża Morza Kaspijskiego (głównie Astrachań, Republika Adygeya), w dolnym biegu Wołgi (Wołgograd, Liepsk, Samara), nad Morzem Azowskim i w dolnym biegu Donu (Rostów, Woroneż), Ukraina – rejon Żytomierza (426 km od granicy z Polską), Białoruś – część pólnocno-wschodnia, Serbia – cały kraj, Rumunia – miasto Gałacz (miasto i okręg położony we wschodniej Rumunii nad Dunajem, region Constanta i Tulcea nad Morzem Czarnym, środkowa część kraju, Węgry – województwo Post (region na północy Węgier w międzyrzeczu Dunaju i Cisy obejmujący zakole Dunaju z Budapesztem) oraz cała część wschodnia kraju, Włochy – prowincja Rovigo (rejon w północno-wschodnich Włoszech obejmujący Wenecję, Mestrę, Weronę, Padwę, Vincenzę), Tunezja – rejony nadmorskie, Czarnogóra – rejon Podgorica, Macedonia – rejon Kocani, Chorwacja – rejon Zagrzebia, Bośnia i Hercegowina – przy granicy z Serbią
   – Malaria (dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu): Grecja – Regiony: Lakonia, Viotia, Ksanti, Karditsa, Attyka; Miasta: Maraton, Evrotas, Markopoulo, Selino
   – Gorączka denga (dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu): Archipelag Madera (Portugalia) – szczególnie stolica Madery miasto Funchal, Wyspa San Martin (Karaiby). Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-cy
   – Gorączka Chikunguna (odroczenie na 28 dni od powrotu): Wyspa San Martin (Karaiby)
   – Wirus ZIKA (odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu): Polinezja Francuska;
  • Dokładne informacje na temat występowania wyżej wymienionych chorób można znaleźć na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  – Departamentu Zwalczania i Zapobiegania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u ludzi (zakładka „Informacje dla podróżujących”) lub na stronach Wojskowego Instytutu Medycznego – Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej;

Dyskwalifikacja stała

 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  –    wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi);
  –    choroba niedokrwienna mięśnia sercowego;
  –    stan po zawale mięśnia sercowego;
  –    zaburzenia rytmu serca;
  –    niewydolność krążenia;
  –    miażdżyca znacznego stopnia;
  –    choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu);
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego);
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca);
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie;
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.;
 • choroby układowe np. kolagenozy;
 • nowotwory złośliwe;
 • choroby zakaźne:
  –    WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w  wywiadzie;
  –    żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii;
  –    babeszjoza;
  –    kala Azar (leiszmanioza trzewna);
  –    trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa);
  –    promienica;
  –    tularemia;
  –    HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych; –    występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS);
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni;
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  –    narkomani;
  –    osoby uprawiające prostytucję;
  –    osoby często zmieniające partnerów seksualnych;
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup:
  –    lekozależność, alkoholizm;
  –    choroba Creutzfelda – Jakoba u osoby lub w rodzinie;
  –    kiła;
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek;
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii;
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych;
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Strona w trakcie modernizacji.

Poniższe informacje zostały przeniesione z poprzedniego portalu i wymagają korekty oraz nowej oprawy graficznej. Prosimy o cierpliwość, niebawem strona zostanie zmodernizowana i opracowana na nowo o czym będzie się można dowiedzieć na naszym Facebooku: Legion Klub HDK.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Klubu Legion

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

PROFIL KRWIODAWCY syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zarejestruj profil syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zaloguj sie syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
DODAJ DONACJE syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
karta krwiodawcy klubu krwiodawstwo legion legionhdk

 APELE 0 KREW syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
opublikowane apele krwiodawstwo legion legionhdk
dodaj apel syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

istotne elementy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
organizacje i kluby hdk krwiodawstwo legion legionhdk
centra krwiodawstwa krwiodawstwo legion legionhdk
punkty poboru krwi syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
wojskowe krwiodawstwo krwiodawstwo legion legionhdk

 klub hdk legion krwiodawstwo krew legion legionhdk
struktura klubu krwiodawstwo legion legionhdk
JAK DOLACZYC klubu krwiodawstwo legion legionhdk
oplac skladke krew legion legionhdk
osiagniecia klubu krwiodawstwo legion legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

1059
Klubowicze

393

Wolontariat

460

Pozostali

206

Najaktywniejsze kraje
Polska 1057
Wielka Brytania 2

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

1057
ogółem
167
kobiety
890
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Wioletta Tarnowska

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ostrołęka , Jana Pawła II 120 / RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2018-05-29

2018-06-20
Krzysztof Jędrzejek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-19
Przemysław Zwierzchowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-20
Wiktor Niewiadomski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

 • Koordynator Oddziału WWL

  Paweł Kowalik

 • Koordynator Nowego Dworu Mazowieckiego

  Daniel Jeszke

 • Koordynator Polish Blood

  Agnieszka Kupiec

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj