Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Przerwy miedzy donacjami

Krew pełna

 • Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet;
 • Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (+/- 10%) (tzw. 1 jednostkę krwi);
 • Przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni (56 dni);
 • Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić po upływie 48 godzin.

 

Zabieg plazmaferezy (Osocze)

 • Od jednego dawcy w okresie jednego tygodnia nie można pobrać więcej niż 1,5 litra osocza;
 • W ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć 25 litrów (mężczyźni) i 15 litrów (kobiety);
 • Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza;
 • Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy;
 • Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

 

Zabiegi trombaferezy (płytki krwi)

 • Jest to pobranie płytek krwi przy użyciu aparatu zwanego separatorem komórkowym;
 • Może być wykonywany nie częściej niż 12 razy w roku;
 • Podczas jednej donacji pobiera się od dawcy ok. 200 ml krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu;
 • Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;
 • W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkakrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać za zgodą lekarza skrócone do 48 godzin.

 

Zabiegi leukaferezy (krwinki białe)

 • Zabieg polega na pobraniu krwi pełnej do separatora, w którym zostają oddzielone krwinki białe, a pozostałe elementy tzn. erytrocyty, trombocyty oraz osocze zostają zwrócone do krwiobiegu;
 • Leukafereza znajduje zastosowanie w transplantologii jako alternatywa pobrania szpiku metodą operacyjną. Jest to metoda przeszczepienia macierzystych komórek hematopoetycznych z krwi obwodowej,
 • Może być wykonywany nie częściej niż 12 razy w roku;
 • Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;

 

Zabiegi erytroaferezy (krwinki czerwone)

 • Jest to pobranie koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) za pomocą separatora komórkowego;
 • Mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące (mężczyźni) 3 miesiące (kobiety) – przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 miesięcy – przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek;
 • Jednorazowe pobranie 2 jednostek KKCz możliwe jest wyłącznie u osób o masie ciała wynoszącej przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140g/l);
 • Przerwa pomiędzy donacją krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następną donacją metodą aferezy, nieobejmującą pobrania KKCz, nie może być krótsza niż 1 miesiąc;
 • Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 3 miesiące;
 • Całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej dlatego przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy;

Strona w trakcie modernizacji.

Poniższe informacje zostały przeniesione z poprzedniego portalu i wymagają korekty oraz nowej oprawy graficznej. Prosimy o cierpliwość, niebawem strona zostanie zmodernizowana i opracowana na nowo o czym będzie się można dowiedzieć na naszym Facebooku: Legion Klub HDK.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Klubu Legion

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

PROFIL KRWIODAWCY syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zarejestruj profil syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zaloguj sie syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
DODAJ DONACJE syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
karta krwiodawcy klubu krwiodawstwo legion legionhdk

 APELE 0 KREW syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
opublikowane apele krwiodawstwo legion legionhdk
dodaj apel syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

istotne elementy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
organizacje i kluby hdk krwiodawstwo legion legionhdk
centra krwiodawstwa krwiodawstwo legion legionhdk
punkty poboru krwi syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
wojskowe krwiodawstwo krwiodawstwo legion legionhdk

 klub hdk legion krwiodawstwo krew legion legionhdk
struktura klubu krwiodawstwo legion legionhdk
JAK DOLACZYC klubu krwiodawstwo legion legionhdk
oplac skladke krew legion legionhdk
osiagniecia klubu krwiodawstwo legion legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

1059
Klubowicze

393

Wolontariat

460

Pozostali

206

Najaktywniejsze kraje
Polska 1057
Wielka Brytania 2

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

1057
ogółem
167
kobiety
890
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Wioletta Tarnowska

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ostrołęka , Jana Pawła II 120 / RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2018-05-29

2018-06-20
Krzysztof Jędrzejek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-19
Przemysław Zwierzchowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-20
Wiktor Niewiadomski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Nowego Dworu Mazowieckiego

  Daniel Jeszke

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

 • Koordynator Oddziału Commando

  BAGI

 • Koordynator Polish Blood

  Agnieszka Kupiec

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj