Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Sposoby pobierania krwi

 

Pobieranie krwi metodą konwencjonalną tzn. krwi pełnej

 • Krew pełną pobiera się za pomocą urządzenia zwanego wagomieszarką. Jest ona w stanie poprawić przepływ krwi z ręki krwiodawcy do woreczka, pokazać czy przepływ jest właściwy czy też powinniśmy zwiększyć częstotliwość zaciskania dłoni (palenie się lampek o odpowiednim kolorze) jak również nieprzerwanie waży i miesza naszą krew z substancją konserwującą, która znajdowała się już w nowo otwieranym przy nas worku;
 • Jednorazowo pobiera się 450ml krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych, jałowych pojemników (woreczków) z tworzywa sztucznego;
 • Oddanie 450 ml krwi trwa ok. 3 -10 minut;
 • Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami krwi pełnej nie może być krótsza niż 8 tygodni. W ciągu roku mężczyzna może oddać krew pełną 6 razy a kobieta 4 razy.

Pobieranie preparatów metodą afarezy

 • Zabieg uzyskiwania koncentratu płytek krwi, białych krwinek lub krwinek czerwonych poprzez odseparowanie ich z krwi pełnej człowieka.
 • Zabiegi aferezy:
  – plazmafereza – odseparowanie osocza z krwi pełnej;
  – trombafereza – odseparowanie płytek krwi z krwi pełnej;
  – leukafereza – odseparowanie krwinek białych z krwi pełnej;
  – erytroafereza – odseparowanie krwinek czerwonych z krwi pełnej.

Pobieranie osocza – plazmafereza

 • Zabieg polegający na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi zwanej osoczem. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90 %), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić białka konieczne dla prawidłowego krzepnięcia krwi, a więc leczenia chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne;
 • Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie powinna przekraczać 16 % szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała;
 • Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy nie więcej niż 650 ml osocza (objętość netto, bez antykoagulantu);
 • W okresie jednego tygodnia nie można pobrać od jednego dawcy więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu);
 • Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów (mężczyzna) i 15 litrów (kobieta) netto (tj. bez dodatku antykoagulantu);
 • Oddanie 650 ml osocza zwykle trwa ok. 30 minut;
 • Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy;
 • Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

Pobieranie płytek krwi – trombafereza

 • Polega na pobraniu krwi od dawcy, która przepływając przez aparat ulega rozdzieleniu na krwinki płytkowe ( trombocycty) które są gromadzone w oddzielnym jałowym pojemniku, a krwinki czerwone i osocze oddane są dawcy;
 • Jednorazowo pobiera się ok 250 ml płytek zawieszonych w osoczu lub podwójnie 500 ml; 
 • Zabieg trwa od 1 do 2 godzin;
 • Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie;
 • Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.


Pobieranie krwinek czerwonych – erytroafereza

 • Zabieg polegający na pobraniu od dawcy krwinek czerwonych przy użyciu separatora;
 • Jednorazowo pobiera się ok. 600 ml krwinek czerwonych;
 • Zabieg trwa ok. 1,5 godziny.
 • Krwinki czerwone można oddawać co 6 miesięcy.

Pobieranie krwinek białych – leukafereza

 • Polega na pobraniu od dawcy krwi pełnej do separatora, oddzieleniu krwinek białych, a następnie cyklicznie zwracane są krwinki czerwone, płytki krwi oraz osocze;
 • Jednorazowo pobiera się 200 ml krwinek białych;
 • Zabieg trwa 2 godziny.
 • Krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w roku.

Strona w trakcie modernizacji.

Poniższe informacje zostały przeniesione z poprzedniego portalu i wymagają korekty oraz nowej oprawy graficznej. Prosimy o cierpliwość, niebawem strona zostanie zmodernizowana i opracowana na nowo o czym będzie się można dowiedzieć na naszym Facebooku: Legion Klub HDK.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Klubu Legion

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

PROFIL KRWIODAWCY syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zarejestruj profil syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
zaloguj sie syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
DODAJ DONACJE syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
karta krwiodawcy klubu krwiodawstwo legion legionhdk

 APELE 0 KREW syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
opublikowane apele krwiodawstwo legion legionhdk
dodaj apel syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

istotne elementy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
organizacje i kluby hdk krwiodawstwo legion legionhdk
centra krwiodawstwa krwiodawstwo legion legionhdk
punkty poboru krwi syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk
wojskowe krwiodawstwo krwiodawstwo legion legionhdk

 klub hdk legion krwiodawstwo krew legion legionhdk
struktura klubu krwiodawstwo legion legionhdk
JAK DOLACZYC klubu krwiodawstwo legion legionhdk
oplac skladke krew legion legionhdk
osiagniecia klubu krwiodawstwo legion legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

1059
Klubowicze

393

Wolontariat

460

Pozostali

206

Najaktywniejsze kraje
Polska 1057
Wielka Brytania 2

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

1057
ogółem
167
kobiety
890
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Wioletta Tarnowska

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ostrołęka , Jana Pawła II 120 / RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2018-05-29

2018-06-20
Krzysztof Jędrzejek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-19
Przemysław Zwierzchowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-06-20
Wiktor Niewiadomski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Internetowego

  Jarek Schnober

 • Koordynator Oddziału Commando

  BAGI

 • Koordynator "Ognisty Legion"

  Maciej Dąbrowski

 • Prezes Klubu Legion

  Robert Kowalewski

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj