Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Ostatnia wersja:             
01/2019 z dnia 05.01.2019 r.

 

Regulamin Odznaczenia
„Serce Legionu”§ 1

W celu promowania idei Honorowego Krwiodawstwa, podniesienia autorytetu Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion oraz ich działalności wprowadza się Odznaczenie „Serce Legionu”.


§ 2

Odznaczenie „Serce Legionu” jest wyrazem najwyższego uznania i podziękowania za szlachetną postawę, jak również wsparcie i pomoc w działalności na rzecz społeczeństwa.


§ 3

1. Odznaczenie „Serce Legionu” dedykowane jest:

a) honorowym dawcom krwi;

b) wolontariuszom wspierającym działalność klubu;

c) współpracującym klubom i organizacjom HDK;

d) innym osobom, instytucjom, partnerom, prywatnym przedsiębiorcom wspierającym czynnie działania Klubu;

e) honorowym Dawcom Krwi posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion wg. ustaleń zawartych w odrębnych uchwałach Zarządu Klubu Legion.


§ 4

Ogólny opis odznaczenia


1. Odznaczenie posiada pięć stopni:

a) stopień V, któremu odpowiada metalowa pinsa;

b) stopień IV, któremu odpowiada Medal Brązowy;

c) stopień III, któremu odpowiada Medal Srebrny;

e) stopień II, któremu odpowiada Medal Złoty;

f) stopień I, któremu odpowiada Serce z Kroplą.

 2. Opis szczegółowy, symbolika i wizualizacja graficzna poszczególnych stopni zawarte są w załączniku nr 1.

 3. Integralną częścią Odznaczenia I stopnia jest certyfikat w formacie A4 przedstawiony w załączniku nr 2.

 4. Do poszczególnych stopni odznaczenia jest dodatkowo dołączona legitymacja – wg wzorów określonych w załączniku nr 3.§ 5

Metody nadawania odznaczeni


1. Odznaczenie nadawane jest na dwa sposoby:

a) automatycznie poprzez moduł funkcjonalny na Portalu Legion;

b) przez Kapitułę „Serca Legionu” po zatwierdzeniu wniosku na odznaczenie;

2. W skład Kapituły „Serca Legionu” wchodzi minimum pięć osób wybranych przez Zarząd Klubu.

3. Odznaczenie nadawane jest wg następujących zasad:

a) stopień V - II odznaczenia przyznawane automatycznie członkom zwyczajnym klubu posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion po spełnieniu odpowiednich kryteriów;

b) stopień V - II odznaczenia nadawane automatycznie posiadaczom Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion wg ustaleń zawartych w uchwałach Zarządu Klubu Legion.

c) stopień I odznaczenia przyznawane przez Kapitułę „Serca Legionu” członkom zwyczajnym klubu posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion po spełnieniu odpowiednich kryteriów i zatwierdzeniu wniosku o odznaczenie;

d) stopień V - I odznaczenia nadawane przez Kapitułę „Serca Legionu” po zatwierdzeniu wniosku o odznaczenie dla:

 • honorowych dawców krwi;
 • wolontariuszy wspierających działalność klubu;
 • współpracujących klubów i organizacji HDK;
 • innych osób, instytucji, partnerów oraz prywatnych przedsiębiorców wspierających czynnie działania Klubu;
 • honorowym Dawcom Krwi posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion wg ustaleń zawartych w odrębnych uchwałach Zarządu Klubu Legion.

 

§ 6

Zasady nadania


Kapituła Serca Legionu nadaje odznaczenie według poniższych zasad:

1. Członkom zwyczajnym nie biorącym bezpośrednio udziału w działalności klubu, wyróżniającym się dużą ilością oddanej krwi, co stanowi wyraz najwyższego szacunku i jest wzorem do naśladowania.

2. Członkom zwyczajnym, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu oraz czynnie wspierają działania w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie, jak również polepszanie warunków otwartych akcji poboru krwi;

3. Innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem Legion, które czynnie wspierają ideę Honorowego Krwiodawstwa tym samym przyczyniając się do rozwoju krwiodawstwa - tak w swoim regionie - jak i w całym kraju.

4. Honorowym Dawcom Krwi posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion czynnie wspierającym działania Klubu, biorącym udział w kampaniach oraz wydarzeniach prowadzonych przez Klub, jak również wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami na rzecz krwiodawstwa lub społeczeństwa.


§ 7

Kryteria nadawania odznaczeń


Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane według poniższych kryteriów:

1. Stopień V (metalowa pinsa):

a) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w trzecim roku członkostwa;

b) Członkom zwyczajnym, innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem na wniosek zainteresowanego, Prezesa, Zarządu Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu.

2. Stopień IV (brązowy medal):

a) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w szóstym roku członkostwa;

b) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w czwartym roku członkostwa jeżeli:

 • oddali 12 litrów (mężczyźni) i 8 litrów (kobiety) krwi pełnej lub równowartość jej składników;

c) Członkom zwyczajnym, innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem, którzy wyróżnili się szczególnym wsparciem lub zaangażowaniem oraz konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu i idei honorowego dawstwa krwi na wniosek zainteresowanego, Prezydium Koordynatorów Klubu, Zarządu Klubu, Prezesa Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu.

3. Stopień III (srebrny medal):

a) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w dziesiątym roku członkostwa;

b) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w szóstym roku członkostwa jeżeli:

 • oddali 18 litrów (mężczyźni) i 12 litrów (kobiety) krwi pełnej lub równowartość jej składników;

c) Członkom zwyczajnym, innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem, którzy wyróżnili się szczególnym wsparciem lub zaangażowaniem czy konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu i idei honorowego dawstwa krwi na wniosek zainteresowanego, Prezydium Koordynatorów Klubu, Zarządu Klubu, Prezesa Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu.
d) nadanie może nastąpić po dwóch latach od nadania odznaczenia stopnia czwartego.

4. Stopień II (złoty medal):

a) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w pietnastym roku członkostwa;

b) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w ósmym roku członkostwa jeżeli:

 • oddali 24 litrów (mężczyźni) i 16 litrów (kobiety) krwi pełnej lub równowartość jej składników;

c) Członkom zwyczajnym, innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem, którzy wyróżnili się szczególnym wsparciem lub zaangażowaniem czy konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu i idei honorowego dawstwa krwi na wniosek zainteresowanego, Prezydium Koordynatorów Klubu, Zarządu Klubu, Prezesa Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu.
d) nadanie może nastąpić po trzech latach od nadania odznaczenia stopnia trzeciego.

5. Stopień I (Serce z kroplą):

a) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w dwudziestym roku członkostwa;

b) Członkom zwyczajnym - *automatycznie w dziesiątym roku członkostwa jeżeli:

 • oddali 40 litrów (mężczyźni) i 27 litrów (kobiety) krwi pełnej lub równowartość jej składników;

c) Członkom zwyczajnym, innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom czy przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem, którzy wyróżnili się szczególnym wsparciem i zaangażowaniem czy konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu i idei honorowego dawstwa krwi na wniosek zainteresowanego, Prezydium Koordynatorów Klubu, Zarządu Klubu, Prezesa Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu.
d) nadanie może nastąpić po pięciu latach od nadania odznaczenia stopnia drugiego.

 

6. (V - II st.) Stopnie od piątego do drugiego mogą być nadawane *automatycznie Honorowym Dawcom Krwi posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion czynnie wspierającym działania Klubu, biorącym udział w kampaniach lub wydarzeniach prowadzonych przez Klub i wyróżniającymi się szczególnymi zasługami na rzecz krwiodawstwa lub społeczeństwa według kryteriów uchwalonych w odrębnych uchwałach przez Zarząd Klubu Legion.

 • automatyczność uwzględniona pod warunkiem posiadania Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion.


§ 8

Kapituła Serca Legionu w szczególnych przypadkach może nadawać wszystkie stopnie odznaczenia z pominięciem okresów, o których mowa powyżej jeżeli wielkość, zasięg i działalność odznaczanego jest nieporównywalnie większa i znacząco wyróżnia się na tle innych.


§ 9

Występowanie do Kapituły „Serca Legionu” o nadanie odznaczeni


1. Do składania wniosku o odznaczenie uprawnieni są:

a) Walne Zgromadzenie Koordynatorów;

b) Zarząd Klubu;

c) Prezes Klubu Legion;

d) Koordynatorzy Oddziałów Klubu;

e) Członkowie zwyczajni Klubu spełniający kryteria (ilość oddanej krwi lub/i czas członkostwa);

f) Honorowi Dawcy Krwi posiadający Profil Krwiodawcy na Portalu Legion czynnie wspierający działania Klubu jak również spełniający kryteria podane w odrębnych uchwałach przez Zarządu Klubu.

2. Kapituła odznaczenia ma prawo do nadawania odznaczeń wszystkich stopni bez składania wniosków na podstawie zbiorczej listy zatwierdzonych przez kapitułę lub w indywidualnych przypadkach.

3. Sposób składania wniosków:

a) Występowanie o nadanie odznaczenia następuje poprzez wysłanie wniosku mailowo:

 • Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Tytuł: WNIOSEK O SERCE LEGIONU;
 • Regulamin Odznaczenia „Serce Legionu”
 • Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 4.

b) Osobiście:

 • Członkom kapituły;
 • Członkom zarządu klubu;
 • Koordynatorowi właściwego oddziału.


§ 10

Wręczanie i przekazywanie odznaczenia


1) Odznaczenie „Serce Legionu” stopni V - II nadawane automatycznie na Portalu Legion są:

a) wysyłane pod wskazany adres zainteresowanych po uprzednim kontakcie mailowym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) wręczane w sposób uroczysty podczas obchodów jubileuszu Klubu, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa, w czasie innych świąt bezpośrednio związanych ze Stowarzyszeniem, Fundacją lub Honorowym Krwiodawstwem;

2. Odznaczenie „Serce Legionu” stopnia I nadawane jest wyłącznie w sposób uroczysty - podczas obchodów jubileuszu Klubu, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa, w czasie innych świąt bezpośrednio związanych ze Stowarzyszeniem, Fundacją lub Honorowym Krwiodawstwem;


§ 11

Osoby uprawnione do wręczania odznaczenia


Osobami uprawnionymi do wręczania odznaczeń są:

1. Prezes Klubu;    

2. Członkowie Kapituły „Serca Legionu”;

3. Koordynatorzy Oddziałów Klubu;

4. Przedstawiciele organizacji i instytucji, które nadały Honorowy Patronat Odznaczeniu „Serce Legionu”.§ 12

Ewidencja odznaczenia


Ewidencję osób i instytucji, którym zostało nadane Odznaczenie „Serce Legionu” prowadzi Sekretarz Kapituły „Serca Legionu” oraz Administrator Portalu Legion.§ 13

Koszty związane z nadawaniem odznaczeni


1. Koszty związane z produkcją i nadaniem odznaczenia pokrywane są ze środków Klubu HDK Legion, Stowarzyszenia oraz Fundacji Legion.

a) Osoba otrzymująca odznaczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego nadaniem zważywszy na wsparcie, pomoc czy oddaną krew - co stanowi wyraz najwyższego szacunku i jest wzorem do naśladowania.

2. Koszty związane z wysyłką odznaczenia pokrywa osoba zainteresowana.

 

 

 

 

Załącznik nr 1


Opis szczegółowy, symbolika i wizualizacja graficzna
Odznaczenia „Serce Legionu”
I.
SYMBOLIKA ODZNACZENIA

Odznaczenie „Serce Legionu” wzorowane jest na elemencie graficznym znajdującym się na Kropli Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion tj. znak serca z kroplą na tarczy. Ta sama grafika jest także wykorzystywana do innych elementów bezpośrednio związanych z Klubem tj. legitymacja HDK, wektorowy znak rozpoznawczy Klubu itd. Serce z kroplą symbolizuje „Dar Serca” jaki honorowi krwiodawcy ofiarowują potrzebującym. Przekazywana przez nich krew - kropla na sercu - wypływa z ich dobrej woli, przekonania o słuszności sprawy i czystej chęci pomocy drugiemu człowiekowi.


II.
RODZAJE ELEMENTÓW ODZNACZENIA

1. Odznaczenie „Serce Legionu” składa się z pięciu stopni:

a) stopień V, któremu odpowiada metalowa pinsa;

b) stopień IV, któremu odpowiada Medal Brązowy;

c) stopień III, któremu odpowiada Medal Srebrny;

d) stopień II, któremu odpowiada Medal Złoty;

e) stopień I, któremu odpowiada Serce z Kroplą.

 

III.
Opis odznaczenia.

1. Stopień V – metalowa pinsa.

Metalowa pinsa koloru złotego kształtem przypominająca kroplę krwi, z umieszczoną w prawej, dolnej części czerwoną kroplą krwi wraz z napisami: „ Za dar serca” oraz „LEGION”. Odznaczenie „Serce Legionu” stopnia V stanowi - poza wyrazem wdzięczności za pomoc i członkostwo - symbol klubowy, który każdy członek powinien posiadać i nosić z godnością.

2. Stopień IV, III i II – medale.

a) Medale w barwach właściwych dla stopnia odznaczenia tj.

 • IV stopień – medal brązowy;
 • III stopień – medal srebrny;
 • II stopień – medal złoty.

Na rewersie umieszczone jest serce z kroplą krwi i napis „Serce Legionu”.
Na rewersie znajduje się napis po łacinie „ Hominem magnum cor ” (w wolnym tłumaczeniu: Człowiek o wielkim Sercu) oraz drugi napis w języku polskim „ZASŁUŻONY DLA KRWIODAWSTWA”. Poniżej napisu łacińskiego umieszczona jest łamana linia mająca symbolizować przyjęty w medycynie zapis graficzny pracy serca ludzkiego, którego życie zależne jest od krwi pozyskiwanej od honorowych krwiodawców.


1. Stopień I – serce z kroplą.

Serce z Kroplą wykonane ze szkła akrylowego z wtopioną kroplą krwi oraz wygrawerowanym napisem „Serce Legionu”. Stopień ten przedstawia serce w najczystszej postaci ubarwione kroplą ludzkiej krwi – symbolem ruchu HDK.

IV.
Wizualizacja graficzna odznaczenia.

 

1. Stopień V – metalowa pinsa.

 • Wymiary: 20mm x 16mm x 3mm

2. Stopień IV, III i II – medale.

 • Wymiary: średnica 38 mm x 3mm

a) stopień IV - Medal Brązowy;

 

b) stopień III - Medal Srebrny;

 

c) stopień II - Medal Złoty;

 

3. Stopień I – Serce z kroplą (szkło akrylowe)

 • Wymiary: 80mm x 90mm x 12mm (bez zawieszki)

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Certyfikaty Odznaczenia „Serce Legionu”


I.
CERTYFIKAT ODZNACZENIA
SERCE LEGIONU” - I STOPIEŃ
 


Załącznik nr 3

 

Legitymacje Odznaczenia „Serce Legionu”Legitymacja stopień V - metalowa pinsa;

 


Legitymacja stopień IV - Medal Brązowy;

 


Legitymacja stopień III - Medal Srebrny;

 


Legitymacja stopień II - Medal Złoty;

 


Legitymacja stopień I - Serce z kroplą.

 

 

 

 


Załącznik nr 4


Wniosek o nadanie Odznaczenia „SERCE LEGIONU”

 

 

 

 

Ostatnie donacje

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Szczecin

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2019-10-19

2019-04-11
Damian Grzybek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2019-10-19
Paweł Biłan

Donacja: Krew pełna: 450ml

2019-10-18
Robert Grzyb

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Płock

  Karol Krajewski

 • Członek Zarządu Oddziału

  Piotr Widera

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

 • Wolontariusz Ostrołęcki Legion

  Kamil Samuel

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj