Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Załącznik z dnia 20.02.2019r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Grupa krwi
 • Telefon
 • E-mail
 • Miasto
 • Adres korespondencyjny
 • Wizerunek
 • Kraj

przez

 • Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa, ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka, NIP: 531-17-00-133, REGON: 369400587, KRS: 0000716868
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock REGON: 369570711
  (Administratorzy danych osobowych).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. Realizowania przez Administratora danych osobowych we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami:

 • zbiórek krwi;
 • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
 • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b. Prowadzenia przez Administratora danych osobowych stron internetowych i stron promujących ideę honorowego krwiodawstwa.

c. Ewidencji przez Administratora danych osobowych członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion.

d. Wysyłania przez Administratora danych osobowych zestawów członkowskich po opłaceniu składki;

e. Publikowania przez Administratora danych osobowych apeli o krew dla potrzebujących osobom, które oto poprosiły;

f. Wysyłania przez Administratora danych osobowych apeli o krew krwiodawcom;

g. Wysyłania przez Administratora danych osobowych powiadomień o akcjach krwiodawstwa krwiodawcom (mail, sms);

h. Przygotowania przez Administratora danych osobowych statystyk ilości krwiodawców w danej gminie, powiecie czy województwie (wg założonych profili) i przekazywanie tych statystyk urzędom gmin, miast, powiatów itp.;

i. Kreowania przez Administratora danych osobowych idei honorowego krwiodawstwa poprzez pokazywanie krwiodawców, ich profili i ich donacji (oddań krwi) gdzie mogą umieścić swoje zdjęcie z pobytu w punkcie pobrania krwi (wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą);

j. Przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom zawierającym w swoich zamierzeniach i statucie takie same lub podobne cele do Administratora np. Centrum Krwiodawstwa;

k. Pomocy w działalności honorowego krwiodawstwa krwiodawcom;

l. Wyróżniania przez Administratora danych osobowych krwiodawców po osiągnięciu odpowiednich kryteriów odznaczeniami i wyróżnieniami;

m. Wysyłania przez Administratora danych osobowych informacji o zniżkach, promocjach czy ofertach kierowanych bezpośrednio dla krwiodawców;

n. Kreowania przez Administratora danych osobowych wizerunku honorowego dawcy krwi;

o. Skupiania wokół idei krwiodawstwa ludzi w Polsce i poza jej granicami poprzez rozwijanie Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród polskiego społeczeństwa i Polonii mieszkającej na całym świecie jak również prowadzenie programów prospołecznych i prozdrowotnych;

p. Wysyłania przez Administratora danych osobowych w celu utrwalania danych na karcie plastikowej oraz na pismach przewodnich i kopertach.

r.  Wysyłania przez Administratora danych osobowych w celu w prowadzenia programu lojalnościowego "Program Cashback World Solution" skierowanego dla Honorowych Dawców Krwi.

s. Wysyłania przez Administratora danych osobowych w celu prowadzenia prac finansowo-księgowych.

 

Podanie moich danych jest dobrowolne i zgodne z prawdą.

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcami danych mogą być:

a. ComminT sp. z o. o., który w ramach serwera wirtualnego udostępnia Administratorowi miejsce na bazę danych gromadzonych na portalu.

b. Euvic sp. z o.o., wykonujący pracę nad aplikacją mobilną kompatybilną z Portalem Legion oraz założonymi na nim Profilami Krwiodawcy.

c. Poczta Polska S.A. realizująca nadawanie przesyłek.

d. Proficard.pl | Grupa XTEAM,  z którym współpracuje Administrator w zakresie personalizacji, druku i wysyłek Kart Krwiodawcy.

e. myWorld Poland Sp. z o.o.,  z którym współpracuje Administrator w zakresie prowadzenia programu lojalnościowego "Program Cashback World Solution" skierowanego dla Honorowych Dawców Krwi .

f. EMTAX Sp. z o.o.,  z którym współpracuje Administrator w zakresie prac finansowo księgowych.

g. PayU S.A. prowadzący działalności płatniczą na rzecz Administratora.

h. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator w zakresie zbiórek krwi, rejestracji potencjalnych dawców szpiku, ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tj.: Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej aniżeli wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zostałem/am poinformowany/a przez Administratora danych osobowych, że posiadam prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Ostatnie donacje

Maciej Wilk

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Warszawa CZD / RCKiK Warszawa

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 20700


Data: 2024-05-24

2024-05-24
Sonia Stańczak

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-05-24
Bartosz Nowaczyk

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-05-24
Paweł

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

  Monika Zapert

 • Koordynator Oddziału Klubu HDK Legion przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  Mateusz Kołodziej

 • Koordynator WK HDK Legion przy 10 BK PANC.

  Radosław Gruźlewski

 • Koordynator Oddziału przy 5 Tarnogórskim Pułku Chemicznym

  Krzysztof Terlecki

Wydarzenia

KRWAWY PONIEDZIAŁEK Z BRICODEPOT PUŁAWY Kolejna nasza AKCJA!!!! Dzięki uprzejmości BRICODEPOT PUŁAWY ORAZ CASTORAMA będziecie mieli
28.05.2024r. - Akcja krwiodawstwa Oddaj Krew z Leśnikiem w...

80 lat temu została stoczona Bitwa o Monte Cassino

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu