Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Jednym z przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami. Można je otrzymać bezpłatnie lub ze zniżką tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Na recepcie takiej w miejscu uprawnienia lekarz wpisuje skrót „ZK” – zasłużony krwiodawca.

 

Kto może skorzystać z tych leków?

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów oraz kobiety –      5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników) są uprawnieni do:

 • bezpłatnego zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu,
 • bezpłatnego zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Leki z w/w wykazów przysługują do wysokości limitów, co oznacza, że mogą być albo całkowicie bezpłatne, albo wymagać dopłaty.

 

W jaki sposób można je otrzymać?

leki refundowane honorowy dawca krwi legionhdkOsoby „uprawnione” powinny okazać lekarzowi wystawiającemu receptę dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie („Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”), a osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie.
Lekarz w rubryce „Uprawnienia dodatkowe” powinien wpisać kod uprawnień – ZK.

Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem kodu uprawnień dodatkowych pacjenta w przypadku krwiodawców ZK – osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu. Oznacza to, że aptekarz może wydać Wam lek ze zniżką nawet jeżeli lekarz nie zaznaczył na recepcie uprawnienia ZK.

 

 

Jakie leki przysługują zasłużonemu honorowemu dawcy krwi

>>> Leki podstawowe

Aby ułatwić odnajdywanie leków stworzono specjalne bazy danych i wyszukiwarki, które przyspieszają proces znajdowania odpowiedniego leku. Zapraszamy do skorzystania z następującej >>> wyszukiwarki leków refundowanych <<< Przy wyszukiwaniu należy zaznaczyć dwie opcje: ubezpieczony oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Na liście leków refundowanych znajdują się wyłącznie leki, które uzyskały stosowne pozwolenia. Warto więc zapytać się swojego lekarza czy na potrzebny nam lek lub jego zamiennik nie ma zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Zasłużonym krwiodawcom przysługują leki bezpłatne znajdujące się na podstawowej liście oraz medykamenty znajdujące się na liście uzupełniającej do wysokości limitu finansowania.

 szukaj leku refundowane honorowy dawca krwi legionhdk

 

>>> Leki, które dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł

Jednak leki o których mowa wyżej to dopiero pierwsza grupa leków. Jak widać z przytoczonego wyżej przepisu prawnego wynika, że w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustalono również drugi wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów. W wykazie tym znajduje się 14 preparatów. Listę z tej drugiej grupy produktów prezentuje poniższa grafika.

 

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

 

Podstawa prawna:

Dz.U.04.210.2135
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – tekst ujednolicony;

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

 

Autorzy:

 

 

FIO mazowsze lokalnie boris Europa i my Krzesk legionhdk

Ostatnie donacje

Marek Ruśkowski

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Warszawa CZD / RCKiK Warszawa

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 74460


Data: 2024-06-25

2024-06-25
Marek Dycha

Donacja: Krew pełna: 450ml

2017-01-10
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-08-23
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Trójkolorowi

  Sebastian

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Klubu HDK Legion przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Dawid Strumidło

 • Zastępca Koordynatora Oddziału w Szczecinie

  Łukasz Huegel

 • Koordynator Oddziału WWL

  Paweł Kowalik

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu