Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Regulamin z dnia 03.03.2018r.

 

Regulamin Portalu Legion
www.legionhdk.pl

 
      Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Legion w Internecie pod adresem www.legionhdk.pl oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu.


§1
Postanowienia ogólne i definicje

 1. 1. Właścicielem i administratorem Portalu Legion jest Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587.
  2. Definicje:
       a. Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie Legion;
       b. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;
       c. informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;
       d. konto – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”);
       e. login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika;
       f. hasło – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.
 2. §2

  Zasady funkcjonowania Portalu

1. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest bezpłatna.
2. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno konto.
3. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania konta może wymagać odebrania wiadomości mailowej jak również jej posiadanie jest bezpośrednio związane z resetowaniem hasła.
4. Dane identyfikacyjne poczty elektronicznej Użytkownika muszą być objęte przez niego ochroną i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:
     a. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internetu) w celu wykonywania usług i funkcjonalności oferowanych przez Portal;
     b. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;
     c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość, wysyłkę informacji drogą elektroniczną, przesyłek na adres zamieszkania lub inny podany przez Użytkownika elementów otrzymanych lub zakupionych przez Portal, jak również przekazywanie informacji promujących ideę Honorowego Krwiodawstwa przy współpracy z podmiotami o tych samych lub podobnych celach statutowych i działalności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz 922). Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia w dowolnym momencie;
     d. przesyłanie informacji handlowych przez partnerów administratora skierowanych do Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
     e. udzielenia licencji o której mowa w §2 p. 12.
6. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta.
7. Usunięcie konta Użytkownika z Portalu nie musi oznaczać automatycznego usunięcia jego danych osobowych. Administrator Portalu może przetwarzać wybrane informacje, jeżeli po zakończeniu korzystania z usług będą one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych płatności.
8. Portal umożliwia przeglądanie informacji i ofert partnerów administratora we wszystkich tematach i zakładkach oraz zamieszczanie informacji o Użytkowniku. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie.
9. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy, pozostawia informacje o sobie jak również określa swoją grupę krwi, które będą widoczne publicznie dla innych. Umieszczanie informacji jest dobrowolne a ich brak nie powoduje ograniczeń portalu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów zamieszczonych przez użytkowników bez podawania przyczyny oraz możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwisy bądź serwery bez konieczności podawania przyczyny i informowania użytkownika.
11. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody, łamiących prawa autorskie oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.
12. Użytkownik publikujący informacje, zdjęcia, grafiki i inne treści niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery jego postów.
13. Dostępność do funkcji Portalu dla Użytkownika może być zróżnicowana ze względu na jego status. Użytkownik będący jednocześnie pełnoprawnym Członkiem Klubu Legion będzie mógł korzystać z dodatkowych funkcjonalności.
14. Poszczególne funkcje Portalu dostępne dla współpracujących Organizacji HDK będą określone w umowie współpracy z Administratorem.

§3
Funkcjonalność i zgłaszanie problemów

 1. 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane z funkcjonalnością i możliwościami Portalu mogą być zgłaszane przez Użytkownika mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji, przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu i ewentualne usunięcie elementów niestosownych wymienionych w §2 p. 11.
  3. Portal może wprowadzić wykorzystywanie plików cookies. Są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Portalu. Zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas „życia” tj. czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zamieszczane mogą być również przez podmioty współpracujące z administratorem, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Portal w przypadku ich używania zamieszczać będzie pliki cookies tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta Użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej za pomocą której użytkownik korzysta z Portalu jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Portal zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1489 z późn. Zm.).
 2. §4

  Odpowiedzialność administratora

 3. 1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu spowodowane:
       a. Działaniem sił wyższych.
       b. Awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika..
       c. Jakością łącza (połączenia) Użytkownika z sieci Internet.
       d. Awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.
  2. Treści publikowane w Portalu nie są poradami zdrowotnymi, opiniami prawnymi, urzędową interpretacją przepisów ani oficjalnym stanowiskiem instytucji państwowych i nie mogą zastępować porad lekarskich, ani skutecznego zaznajomienia się z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. §5

  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu.
30. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

Statystyki

Ilość założonych profili
461
Klubowicze

150

Wolontariat

7

Pozostali

304

Najaktywniejsze kraje
Polska 461

GRUPY KRWI
KLUBOWICZÓW

nowe statystyki grupy krwi krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

KLUBOWICZE
W POLSCE

statystyki mapa polski krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Józef Pietrzak

Donacja: Osocze: 600ml
Miejsce: WCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 31250


Data: 1997-05-05

1997-04-07
Józef Pietrzak

Donacja: Osocze: 600ml

1997-03-06
Józef Pietrzak

Donacja: Osocze: 600ml

1997-02-06
Józef Pietrzak

Donacja: Osocze: 600ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne ewenty, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

 • Koordynator Oddziału Płock

  Karol Krajewski

 • Prezes Klubu Legion

  Robert Kowalewski

 • Rzecznik Fundacji i Klubu

  Grzegorz Ciak

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj