Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Regulamin z dnia 09.09.2018 r.

 

Na tej stronie znajdują się powiązane ze sobą Regulaminy Portalu Legionu oraz aplikacji Legion HDK / Honorowy Dawca Krwi. Użytkownicy posiadający profile krwiodawców zobowiązani są do zapoznania się i zatwierdzenia regulaminów w całości w zależności od posiadanego konta w SYSTEMIE.

 

 

 

Regulamin Portalu Legion

www.legionhdk.pl

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Legion w Internecie pod adresem www.legionhdk.pl oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu i Aplikacji.

§1
Postanowienia ogólne i definicje

1. Właścicielem i administratorem Portalu Legion jest:

a. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Heleny Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716868, posiadającą nr REGON 369400587.

b. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11.

2. Definicje:

a. PORTAL – zbiór stron www w domenie o nazwie Legion, zwany także PORTALEM LEGION;

b. UŻYTKOWNIK – każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;

c. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;

d. KONTO – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”);

e. LOGIN – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika;

f. HASŁO – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.

g. SYSTEM – rozwiązanie Legion HDK, służące m.in. do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ilości oddanej krwi i jej składników, poziomu hemoglobiny, ciśnienia krwi oraz poziomu krwinek płytkowych jak również informacji podanych przez użytkownika związanych z osobistym profilem lub/i przynależnością do organizacji posiadającej w swoim regulaminie lub statucie kreowanie i promocję honorowego dawstwa krwi jak np. Klub Honorowych Dawców Krwi. Portal Legion w ramach systemu jest połączony z aplikacją "Legion HDK / Honorowy Dawca Krwi", która korzysta z odpowiednich i dedykowanych modułów funkcjonalnych. Dostęp do danych wprowadzonych do Systemu posiadają Użytkownicy w zakresie odpowiadającym uprawnieniom przypisanym do Konta, w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi udostępniania i przetwarzania danych osobowych. Na warunkach określonych w Regulaminie zasoby informacyjne zgromadzone w Systemie mogą być udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji;

h. APLIKACJA – oprogramowanie o nazwie „Legion HDK / Honorowy Dawca Krwi”, udostępniane Użytkownikowi przez Fundację HDK Legion, w formie dedykowanej aplikacji natywnej przeznaczone do wykorzystania na Urządzeniu Przenośnym i pozwalające w szczególności na dostęp do wybranych informacji przetwarzanych w Systemie oraz do Usług;

 

§2
Zasady funkcjonowania Portalu

1. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest bezpłatna.

2. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno konto.

3. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania konta może wymagać odebrania wiadomości mailowej jak również jej posiadanie jest bezpośrednio związane z resetowaniem hasła.

4. Dane identyfikacyjne poczty elektronicznej Użytkownika muszą być objęte przez niego ochroną i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Rejestracja Użytkownika w Portalu oznacza wyrażenie zgody na:

a. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internetu) w celu wykonywania usług i funkcjonalności oferowanych przez Portal;

b. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

c. udzielenia licencji o której mowa w §2 p. 13.

6. Rejestracja Użytkownika w Portalu poprzedzona jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość, wysyłkę informacji drogą elektroniczną, przesyłek na adres zamieszkania lub inny podany przez Użytkownika elementów otrzymanych lub zakupionych przez Portal, jak również przekazywanie informacji promujących ideę Honorowego Krwiodawstwa przy współpracy z podmiotami o tych samych lub podobnych celach statutowych i działalności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm. ). Wzór klauzuli informacyjnej oraz wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załącznik do regulaminu.

7. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez zgłoszenie Administartorowi wytycznych dotyczących usunięcia swojego konta, które zostaną zrealizowane niezwłocznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

8. Usunięcie konta Użytkownika z Portalu nie musi oznaczać automatycznego usunięcia jego danych osobowych. Administrator Portalu może przetwarzać wybrane informacje, jeżeli po zakończeniu korzystania z usług będą one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych płatności.

9. Portal umożliwia przeglądanie informacji i ofert partnerów administratora we wszystkich tematach i zakładkach oraz zamieszczanie informacji o Użytkowniku. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie.

10. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy, pozostawia informacje o sobie jak również określa swoją grupę krwi, które za zgodą Użytkownika mogą być publicznie widoczne. Umieszczanie informacji jest dobrowolne a ich brak nie powoduje ograniczeń portalu.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów zamieszczonych przez użytkowników bez podawania przyczyny oraz możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwisy bądź serwery bez konieczności podawania przyczyny i informowania użytkownika.

12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody, łamiących prawa autorskie oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.

13. Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia na Portalu. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Użytkownik publikujący informacje, zdjęcia, grafiki i inne treści niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery jego postów.

14. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając z Portalu treści lub konto. Informujemy, że ze względów technicznych, usunięte treści mogą przez pewien okres zostać zachowane w kopiach zapasowych (choć nie będą widoczne dla pozostałych użytkowników).

15. Dostępność do funkcji Portalu dla Użytkownika może być zróżnicowana ze względu na jego status. Użytkownik będący jednocześnie pełnoprawnym Członkiem Klubu Legion będzie mógł korzystać z dodatkowych funkcjonalności.

16. Poszczególne funkcje Portalu dostępne dla współpracujących Organizacji HDK będą określone w umowie współpracy z Administratorem.


§3
Funkcjonalność i zgłaszanie problemów

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane z funkcjonalnością i możliwościami Portalu mogą być zgłaszane przez Użytkownika mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji, przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu i ewentualne usunięcie treści niedopuszczalnych wymienionych w §2 p. 12.

3. Portal może wprowadzić wykorzystywanie plików cookies. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wykorzystywaniu plików cookies. Pliki cookies to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Portalu. Zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas „życia” tj. czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zamieszczane mogą być również przez podmioty współpracujące z administratorem, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Portal w przypadku ich używania zamieszczać będzie pliki cookies tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta Użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej za pomocą której użytkownik korzysta z Portalu jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Portal zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1489 z późn. Zm.).

 

§4
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji na portalu jest Właściciel i Administrator portalu określony w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a. Realizowania przez Administratora danych osobowych we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami:

 • zbiórek krwi;
 • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
 • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b. Prowadzenia przez Administratora danych osobowych stron internetowych i stron promujących ideę honorowego krwiodawstwa.

c. Ewidencji przez Administratora danych osobowych członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion.

d. Wysyłania przez Administratora danych osobowych zestawów członkowskich po opłaceniu składki lub/i elementów promocyjnych, upominków czy nagród w konkursach kierowanych do Honorowych Dawców Krwi;

e. Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia profilu i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności)

f. Realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży);

g. Utrwalania otrzymanych danych na karcie plastikowej oraz na pismach przewodnich i kopertach. (Wyłącznie dla Użytkowników, którzy wypełnią i prześlą odpowiednie formularze zamieszczone na Portalu dotyczące "Kart Krwiodawcy".)

h. Publikowania przez Administratora danych osobowych apeli o krew dla potrzebujących osób, które oto poprosiły;

i. Wysyłania przez Administratora danych osobowych apeli o krew krwiodawcom;

j. Wysyłania przez Administratora danych osobowych powiadomień o akcjach krwiodawstwa krwiodawcom (mail, sms);

k. Przygotowania przez Administratora danych osobowych statystyk ilości krwiodawców w danej gminie, powiecie, województwie itp. (wg założonych profili) i przekazywanie tych statystyk urzędom gmin, miast, powiatów itp.;

l. Kreowania przez Administratora danych osobowych idei honorowego krwiodawstwa poprzez pokazywanie krwiodawców, ich profili i ich donacji (oddań krwi) gdzie mogą umieścić swoje zdjęcie w tym z pobytu w punkcie pobrania krwi (wyłącznie z Profili z wyrażoną zgodą na "Częściową widoczność");

m. Przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom zawierającym w swoich zamierzeniach i statucie takie same lub podobne cele do Administratora np. Centrum Krwiodawstwa;

n. Pomocy w działalności honorowego krwiodawstwa krwiodawcom;

o. Wyróżniania przez Administratora danych osobowych krwiodawców po osiągnięciu odpowiednich kryteriów odznaczeniami i wyróżnieniami;

p. Wysyłania przez Administratora danych osobowych informacji o zniżkach, promocjach czy ofertach kierowanych bezpośrednio dla krwiodawców;

r. Kreowania przez Administratora danych osobowych wizerunku honorowego dawcy krwi;

s. Skupiania wokół idei krwiodawstwa ludzi w Polsce i poza jej granicami poprzez rozwijanie Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród polskiego społeczeństwa i Polonii mieszkającej na całym świecie jak również prowadzenie programów prospołecznych i prozdrowotnych.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo:

 • kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem
 • przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

§5
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu spowodowane:

a. Działaniem sił wyższych.

b. Awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika.

c. Jakością łącza (połączenia) Użytkownika z sieci Internet.

d. Awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.

2. Treści publikowane w Portalu nie są poradami zdrowotnymi, opiniami prawnymi, urzędową interpretacją przepisów ani oficjalnym stanowiskiem instytucji państwowych i nie mogą zastępować porad lekarskich, ani skutecznego zaznajomienia się z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

Załączniki:

 

 


Regulamin Aplikacji Mobilnej
Legion HDK / Honorowy Dawca Krwi

 

§1
Definicje i postanowienia wstępne

 

1. Definicje

a. APLIKACJA – oprogramowanie o nazwie „Legion HDK / Honorowy Dawca Krwi”, udostępniane Użytkownikowi przez Fundację HDK Legion, w formie dedykowanej aplikacji natywnej przeznaczone do wykorzystania na Urządzeniu Przenośnym i pozwalające w szczególności na dostęp do wybranych informacji przetwarzanych w Systemie oraz do Usług;

b. KONTO – konto w Portalu Legion i Aplikacji o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”);

c. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Aplikacji w tym prawa i obowiązki Fundacji HDK Legion oraz Użytkowników związane z korzystaniem z Aplikacji i świadczeniem usług drogą elektroniczną;

d. REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ – Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Aplikacji oraz Portalu Legion dostępny pod adresem https://legionhdk.pl/legion/dolacz-do-klubu/Regulamin-portalu-i-klubow/Regulamin-portalu. Regulamin określa w szczególności zasady funkcjonowania Systemu i Kont oraz zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu www oraz aplikacji, jak również dostępu do danych zgromadzonych w Systemie;

e. FUNDACJA HDK LEGION – Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Heleny Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587 będąca właścicielem aplikacji.

f. ADMINISTRATOR APLIKACJI – administratorami aplikacji są organizacje prowadzące jednocześnie Portal Legion:

 •  Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Heleny Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716868, posiadającą nr REGON 369400587.

 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11..

g. SYSTEM – rozwiązanie Legion HDK, służące m.in. do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ilości oddanej krwi i jej składników, poziomu hemoglobiny, ciśnienia krwi oraz poziomu krwinek płytkowych jak również informacji podanych przez użytkownika związanych z osobistym profilem lub/i przynależnością do organizacji posiadającej w swoim regulaminie lub statucie kreowanie i promocję honorowego dawstwa krwi jak np. Klub Honorowych Dawców Krwi. Aplikacja w ramach systemu jest połączona z Portalem Legion, który posiada odpowiednie i dedykowane moduły funkcjonalne. Dostęp do danych wprowadzonych do Systemu posiadają Użytkownicy w zakresie odpowiadającym uprawnieniom przypisanym do Konta, w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi udostępniania i przetwarzania danych osobowych. Na warunkach określonych w Regulaminie zasoby informacyjne zgromadzone w Systemie mogą być udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji;

h. PORTAL LEGION – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.legionhdk.pl;

i. URZĄDZENIE PRZENOŚNE – urządzenie (smartfon, tablet, laptop) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), wyposażone w dostęp do Internetu;

j. USŁUGA – umożliwienie Użytkownikom z poziomu Urządzenia Przenośnego za pośrednictwem Aplikacji dostępu do Konta i niektórych funkcjonalności Systemu oraz wybranych Usług określonych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej, a także udostępnianie niektórych innych dodatkowych funkcjonalności za pośrednictwem Aplikacji.;

k. UŻYTKOWNIK – oznacza każdą osobę posiadającą Konto, która korzysta z Systemu, za pośrednictwem Aplikacji.

2. Postanowienia wstępne:

a. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
b. Regulamin jest udostępniany, pod adresem www.legionhdk.pl/legion/dolacz-do-klubu/regulamin-portalu-i-klubow/regulamin-portalu oraz w Aplikacji pod opcją Regulamin. Regulamin jest także udostępniany Użytkownikowi przy próbie pierwszego logowania do Systemu za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik ma prawo w każdym czasie utrwalić treść Regulaminu poza Aplikacją.
c. Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2
ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1. Aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do Konta na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
2. Zasady funkcjonowania Konta i Systemu określa Regulamin Aplikacji Mobilnej. Dostęp do Konta za pośrednictwem Aplikacji jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu Aplikacji Mobilnej.
3. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji należy pobrać i zainstalować Aplikację na Urządzeniu Przenośnym. Fundacja HDK LEGION dokłada starań aby Aplikacja była dostępna w formie aplikacji natywnych na mobilne systemy operacyjne.
4. Logowanie do Aplikacji odbywa się za pomocą loginu i hasła wybranego przez Użytkownika .
5. Fundacja HDK LEGION zapewnia działanie Aplikacji na Urządzeniach Przenośnych z zainstalowaną aktualną wersją systemu operacyjnego. Fundacja HDK LEGION dokłada ponadto starań, aby Aplikacja działała poprawnie także na Urządzeniach Przenośnych wyposażonych w starsze wersje systemu operacyjnego.
6. Fundacja HDK LEGION udziela niniejszym Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na własne potrzeby Użytkownika;
7. Licencja o której mowa w pkt. 6 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji:

a. korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika zgodnie z jej przeznaczeniem i Regulaminem i w tym celu zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie Aplikacji w formacie udostępnionym przez Fundację HDK LEGION ;

 

§4
PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW,
ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

1. Użytkownik ma prawo:

a. korzystać z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, na warunkach określonych w Regulaminie , w szczególności korzystać z Usług świadczonych przez Fundację HDK LEGION za pośrednictwem Aplikacji,

b. niezależnie od możliwości korzystania z dostępu przez Aplikację do pełnego bezpłatnego dostępu do danych wprowadzanych przez Użytkownika i Administratora i przechowywanych w Systemie oraz poprzez przeglądarkę internetową (bez konieczności korzystania z Aplikacji);

c. bezpłatnie korzystać z pomocy technicznej świadczonej przy wykorzystaniu wewnętrznego systemu wiadomości lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.legionhdk.pl

2. Użytkownik nie ma prawa do:

a. wykorzystywania Aplikacji do działań naruszających prawa osób trzecich, działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b. wykorzystywania wewnętrznego systemu wysyłania wiadomości do rozpowszechniania wiadomości o treści: reklamowej, handlowej lub marketingowej lub bezprawnych, obraźliwych, propagujących przemoc lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz do rozpowszechniania spamu;

c. systematycznego i powtarzającego się pobierania danych z serwera mogącego znacząco zdestabilizować pracę serwerów Aplikacji (atak typu DDoS lub podobny w skutkach, prowadzący do destabilizacji pracy Systemu lub jego czasowej niedostępności).

3. W granicach, w jakich jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. skutki wynikłe z przejęcia danych dostępowych Użytkownika (login, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyny przez Administratorów niezawinionej;

b. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system operacyjny Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe, jeżeli Administrator nie ponosi winy za takie działania;

c. szkody Użytkownika powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. udoskonalania Aplikacji, w tym do jej upraszczania, rozszerzania, modyfikowania w zgodzie z sugestiami Użytkowników, a także zmiany jej funkcjonalności, w szczególności w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa;

b. udostępniania aktualizacji i nowych wersji Aplikacji, jednocześnie Administrator zastrzega, że instalacja aktualizacji lub nowszych wersji Aplikacji może być konieczna w celu dalszego sprawnego i bezpiecznego korzystania z Aplikacji;

c. zablokowania dowolnego Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania Aplikacji wbrew postanowieniom Regulaminu, w szczególności § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych; zablokowanie konta następuje na czas oznaczony, niezbędny do wyjaśnienia sprawy – po upływie tego terminu Administrator odblokowuje Użytkownika lub kasuje Użytkownikowi konto;

d. udostępniania danych zgromadzonych w Systemie podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

e. przerwy w udostępnianiu i synchronizowaniu Aplikacji na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną danych zgromadzonych w Systemie lub związanych z aktualizacją Aplikacji lub infrastruktury technicznej wykorzystywanej do jej obsługi,

f. umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach interfejsu Aplikacji;

g. publikowania wiadomości systemowych, w tym w formie powiadomień natychmiastowych (wiadomości wyświetlanych na ekranie Urządzenie Przenośnego, w zależności od jego konfiguracji) zawierających informacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji lub Systemu;

h. ankietowania Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet, przy czym wypełnianie takich ankiet jest dobrowolne;

i. przetwarzania w celach marketingowych danych tych Użytkowników, którzy wyrażą na to osobną i niezależną zgodę;

j. wykonywania statystycznej analizy zanonimizowanych danych gromadzonych w Systemie do celów prowadzenia badań, w tym w szczególności badań naukowych.

k. udostępniania ogólnych informacji dotyczących donacji Użytkownika w celach statystycznych i promujących ideę Honorowego Krwiodawstwa Publicznej Służbie Krwi oraz innym instytucjom zajmującym się krwiodawstwem i krwiolecznictwem.

l. udostępniania ogólnych informacji dotyczących donacji Użytkownika Partnerom akcji i kampanii społecznych przeprowadzanych lub współorganizowanych przez Klub HDK Legion, o czym będzie użytkownik informowany w oddzielnych regulaminach dotyczących danej akcji lub kampanii.

5. FUNDACJA HDK LEGION zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.

Za ważne przyczyny uznaje się:

a. wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;

b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;

c. zmiany usług, w tym dostosowanie do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu;

6. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany za pomocą komunikatu wyświetlonego po zalogowaniu się do Aplikacji. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie.

7. Administrator nie gwarantuje ciągłej dostępności Systemu, Usług i Aplikacji. Użytkownik musi się liczyć z przerwami w dostępie do Systemu i Usług, w szczególności związanymi z koniecznością wprowadzania zmian lub konserwacji Systemu lub Aplikacji oraz z możliwymi przerwami w dostępności Aplikacji do pobrania za pośrednictwem sklepów internetowych, wynikającymi z decyzji operatorów tych sklepów. Administrator dołoży starań aby przerwy od niej zależne były jak najkrótsze i dokonywane w godzinach nocnych.

8. Regulamin Aplikacji Mobilnej stanowi uzupełnienie do regulaminu Portalu Legion w związku z Kontem (Profilem Krwiodawcy), który stanowi integralną część w Systemie.

 

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

64909
Klubowicze

8059

Wolontariat

665

Pozostali

56185

Najaktywniejsze kraje
Polska 64888
Wielka Brytania 13
Szwecja 2
Stany Zjednoczone 1
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1
Białoruś 1
Włochy 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

64888
ogółem
8958
kobiety
55492
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Cezary Adach

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Kielce

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 7450


Data: 2024-04-10

2024-04-14
Bartosz Lipiński

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-04-13
Joanna Kulińska

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-04-13
Łukasz

Donacja: Płytki krwi ≤ 500 ml i osocze ≤ 300 ml po 17.05.2019

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Konstancin-Jeziorna

  Piotr Kucharski

 • Koordynator Nowego Dworu Mazowieckiego

  Daniel Jeszke

 • Zastępca Koordynatora Płock

  Michał Dylicki

 • Koordynator Oddziału Serock

  Emil Żurawski

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu