Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Regulamin z dnia 11.05.2018 r.

 

Regulamin Portalu Legion
www.legionhdk.pl

 
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Legion w Internecie pod adresem www.legionhdk.pl oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu.


§1
Postanowienia ogólne i definicje

1. Właścicielem i administratorem Portalu Legion jest:

a. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587.

b. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konotopska 5/3, 02-496 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11.

2. Definicje:

a. Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie Legion;

b. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;

c. Informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;

d. Konto – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”);

e. Login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika;

f. Hasło – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.

 1. §2

  Zasady funkcjonowania Portalu

1. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest bezpłatna.

2. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno konto.

3. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania konta może wymagać odebrania wiadomości mailowej jak również jej posiadanie jest bezpośrednio związane z resetowaniem hasła.

4. Dane identyfikacyjne poczty elektronicznej Użytkownika muszą być objęte przez niego ochroną i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Rejestracja Użytkownika w Portalu oznacza wyrażenie zgody na:

a. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internetu) w celu wykonywania usług i funkcjonalności oferowanych przez Portal;

b. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

c. udzielenia licencji o której mowa w §2 p. 13.

6. Rejestracja Użytkownika w Portalu poprzedzona jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość, wysyłkę informacji drogą elektroniczną, przesyłek na adres zamieszkania lub inny podany przez Użytkownika elementów otrzymanych lub zakupionych przez Portal, jak również przekazywanie informacji promujących ideę Honorowego Krwiodawstwa przy współpracy z podmiotami o tych samych lub podobnych celach statutowych i działalności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm. ). Wzór klauzuli informacyjnej oraz wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załącznik do regulaminu.

7. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez zgłoszenie Administartorowi wytycznych dotyczących usunięcia swojego konta, które zostaną zreaalizowane niezłocznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

8. Usunięcie konta Użytkownika z Portalu nie musi oznaczać automatycznego usunięcia jego danych osobowych. Administrator Portalu może przetwarzać wybrane informacje, jeżeli po zakończeniu korzystania z usług będą one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych płatności.

9. Portal umożliwia przeglądanie informacji i ofert partnerów administratora we wszystkich tematach i zakładkach oraz zamieszczanie informacji o Użytkowniku. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie.

10. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy, pozostawia informacje o sobie jak również określa swoją grupę krwi, które za zgodą Użytkownika mogą być publicznie widoczne. Umieszczanie informacji jest dobrowolne a ich brak nie powoduje ograniczeń portalu.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów zamieszczonych przez użytkowników bez podawania przyczyny oraz możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwisy bądź serwery bez konieczności podawania przyczyny i informowania użytkownika.

12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody, łamiących prawa autorskie oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.

13. Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia na Portalu. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Użytkownik publikujący informacje, zdjęcia, grafiki i inne treści niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery jego postów.

14. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając z Portalu treści lub konto. Informujemy, że ze względów technicznych, usunięte treści mogą przez pewien okres zostać zachowane w kopiach zapasowych (choć nie będą widoczne dla pozostałych użytkowników).

15. Dostępność do funkcji Portalu dla Użytkownika może być zróżnicowana ze względu na jego status. Użytkownik będący jednocześnie pełnoprawnym Członkiem Klubu Legion będzie mógł korzystać z dodatkowych funkcjonalności.

16. Poszczególne funkcje Portalu dostępne dla współpracujących Organizacji HDK będą określone w umowie współpracy z Administratorem.

§3
Funkcjonalność i zgłaszanie problemów

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane z funkcjonalnością i możliwościami Portalu mogą być zgłaszane przez Użytkownika mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji, przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu i ewentualne usunięcie treści niedopuszczalnych wymienionych w §2 p. 12.

3. Portal może wprowadzić wykorzystywanie plików cookies. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wykorzystywaniu plików cookies. Pliki cookies to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Portalu. Zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas „życia” tj. czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zamieszczane mogą być również przez podmioty współpracujące z administratorem, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Portal w przypadku ich używania zamieszczać będzie pliki cookies tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta Użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej za pomocą której użytkownik korzysta z Portalu jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Portal zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1489 z późn. Zm.).

 1. §4

  Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji na portalu jest Właściciel i Administrator portalu określony w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a. Realizowania przez Administratora danych osobowych we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami:

 • zbiórek krwi;
 • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
 • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b. Prowadzenia przez Administratora danych osobowych stron internetowych i stron promujących ideę honorowego krwiodawstwa.

c. Ewidencji przez Administratora danych osobowych członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion.

d. Wysyłania przez Administratora danych osobowych zestawów członkowskich po opłaceniu składki lub/i elementów promocyjnych, upominków czy nagród w konkursach kierowanych do Honorowych Dawców Krwi;

e. Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  założenia profilu i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności)

f. Realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży);

g. Utrwalania otrzymanych danych na karcie plastikowej oraz na pismach przewodnich i kopertach. (Wyłącznie dla Użytkowników, którzy wypełnią i prześlą odpowiednie formularze zamieszczone na Portalu dotyczące "Kart Krwiodawcy".)

h. Publikowania przez Administratora danych osobowych apeli o krew dla potrzebujących osób, które oto poprosiły;

i. Wysyłania przez Administratora danych osobowych apeli o krew krwiodawcom;

j. Wysyłania przez Administratora danych osobowych powiadomień o akcjach krwiodawstwa krwiodawcom (mail, sms);

k. Przygotowania przez Administratora danych osobowych statystyk ilości krwiodawców w danej gminie, powiecie, województwie itp. (wg założonych profili) i przekazywanie tych statystyk urzędom gmin, miast, powiatów itp.;

l. Kreowania przez Administratora danych osobowych idei honorowego krwiodawstwa poprzez pokazywanie krwiodawców, ich profili i ich donacji (oddań krwi) gdzie mogą umieścić swoje zdjęcie w tym z pobytu w punkcie pobrania krwi (wyłącznie z Profili z wyrażoną zgodą na "Częściową widoczność");

m. Przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom zawierającym w swoich zamierzeniach i statucie takie same lub podobne cele do Administratora np. Centrum Krwiodawstwa;

n. Pomocy w działalności honorowego krwiodawstwa krwiodawcom;

o. Wyróżniania przez Administratora danych osobowych krwiodawców po osiągnięciu odpowiednich kryteriów odznaczeniami i wyróżnieniami;

p. Wysyłania przez Administratora danych osobowych informacji o zniżkach, promocjach czy ofertach kierowanych bezpośrednio dla krwiodawców;

r. Kreowania przez Administratora danych osobowych wizerunku honorowego dawcy krwi;

s. Skupiania wokół idei krwiodawstwa ludzi w Polsce i poza jej granicami poprzez rozwijanie Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród polskiego społeczeństwa i Polonii mieszkającej na całym świecie jak również prowadzenie programów prospołecznych i prozdrowotnych.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo:

 • kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 1. §5

  Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu spowodowane:

a. Działaniem sił wyższych.

b. Awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika.

c. Jakością łącza (połączenia) Użytkownika z sieci Internet.

d. Awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.

2. Treści publikowane w Portalu nie są poradami zdrowotnymi, opiniami prawnymi, urzędową interpretacją przepisów ani oficjalnym stanowiskiem instytucji państwowych i nie mogą zastępować porad lekarskich, ani skutecznego zaznajomienia się z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. §6

  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 Załączniki:

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

4670
Klubowicze

1101

Wolontariat

633

Pozostali

2936

Najaktywniejsze kraje
Polska 4658
Wielka Brytania 9
Szwecja 2
Włochy 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

4658
ogółem
783
kobiety
3875
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Dariusz

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Punkt / RCKiK Białystok

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 10350


Data: 2014-09-08

2014-07-09
Dariusz

Donacja: Krew pełna: 450ml

2014-04-26
Dariusz

Donacja: Krew pełna: 450ml

2014-01-10
Dariusz

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne ewenty, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Koordynator Oddziału Legionowo

  Michał Łobejko

 • Grafik

  Grzegorz Grzywocz

 • Koordynator Oddziału Poznań

  Benon Hańćkowiak

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj