Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Oddział Klubu HDK Legion Świętoszów przy 10 BKPanc

Oddział Klubu HDK Legion Świętoszów przy 10 BKPanc

Kraj:

Polska - pl

Adres:

59-726 Świętoszów
ul. Sztabowa 1
Województwo:dolnośląskie

Kontakt:

Telefon: 783675313
Email:swietoszow@legionhdk.pl

Oddział cywilny

O Nas:

klub ODDZIAŁ przy 10 BKPanc sWIeTOSZow legionhdk

Jesteśmy młodziutkim oddziałem i nasza działalność w strukturach klubu LEGION dopiero się rozpoczyna. W dziedzinie honorowego krwiodawstwa nie jesteśmy jednak nowicjuszami – część naszych członków przelała już wiele litrów krwi, by dzielić się nią z potrzebującymi. W 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej – jednostce, przy której powstał oddział, od lat sporadycznie organizowane były akcje krwiodawstwa, a setki żołnierzy oddaje krew regularnie.  Chociaż nazwa naszego oddziału może kojarzyć nas z „grupą zamkniętą”, to jest to mylne skojarzenie. Aby zostać członkiem  klubu, nie trzeba być żołnierzem ani pracownikiem wojska. Brak możliwości bycia krwiodawcą (np. ze względów zdrowotnych) również nie stanowi przeszkody. Każdy bowiem jest w stanie zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, choćby np. poprzez pomoc w organizowaniu akcji krwiodawstwa. Możliwości jest wiele! 

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej – Oddział Świętoszów to Klub, który jest wspierany przez wielu zasłużonych krwiodawców, a w szczególności także przez: Dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz przez Męża Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Cele Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion
przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie realizowane są poprzez:

 • organizowanie działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym oraz społecznie wykluczonym,
 • realizowanie we współpracy z różnymi podmiotami tj. stowarzyszeniami, fundacjami i innymi klubami HDK oraz instytucjami w zakresie: zbiórek krwi; rejestracji potencjalnych dawców szpiku; ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; prowadzenia konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, jak też działań profilaktycznych w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia; organizowania  uroczystości, imprez, obozów, spotkań rekreacyjnych, kulturalnych czy sportowych;
 • rozwijanie wolontariatu,
 •  utrzymywanie kontaktów i współpracy między osobami, urzędami, instytucjami, prywatnymi przedsiębiorcami w Polsce w zakresie idei promowanych przez Klub, 
 • zainteresowanie władz państwowych, samorządowych i urzędowych sprawami związanymi z celami Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie,
 • promowanie idei Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legionprzy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie poprzez tworzenie elementów promocyjnych przekazywanych osobom, w stronę których Klub kieruje swoje działania,
 •  tworzenie/prowadzenie kampanii/programów medycznych, zdrowotnych, społecznych oraz patriotycznych,
 • przyznawanie nagród, upominków, odznaczeń oraz wyróżnień dla osób biorących udział w realizacji celów Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych,
 • organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz patriotyzmu i obronności państwa,
 •  oprócz realizacji własnych przedsięwzięć,  Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

Oddział ten powstał w dniu 22.11.2018 r. z inicjatywy Zastępcy Męża Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie: Pana mjr. Adama KORONKIEWICZA oraz Koordynatora Oddziału Świętoszów: Pana kpt. Janusza NIEMCA. Klub został przyjęty do KHDK Legion w dniu 05.01.2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Koordynatorów Oddziałów w m. Bydgoszcz.    W Klubie działa wielu Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Honorowych Dawców Krwi, którzy pragną propagować i popularyzować w środowisku wojskowym oraz cywilnym ideę Honorowego krwiodawstwa, aby bezinteresownie pomagać innym osobom.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby: wojskowe, cywilne i inne niezależnie na miejsce zamieszkania, pasji, zainteresowań i poglądów.

Zapraszamy do współpracy krwiodawców, wolontariuszy oraz partnerów chcących wesprzeć nas rzeczowo lub finansowo.

Relacje z działalności:

Wspierają nas:


 

Gdzie nas znaleźć:

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

56529
Klubowicze

7405

Wolontariat

665

Pozostali

48459

Najaktywniejsze kraje
Polska 56512
Wielka Brytania 12
Szwecja 2
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

56512
ogółem
7874
kobiety
48222
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Andrzej Walkowiak

Donacja: Osocze: 700ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Poznań

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 0


Data: 2023-06-06

2023-06-06
Krystian Garbowski

Donacja: Osocze: 600ml

2023-06-05
Patryk Kleina

Donacja: Krew pełna: 450ml

2023-06-06
Krzysztof Kraśniewski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Porębska Kropelka Legionu

  Paweł Bralewski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Tadeusz Kotliński

 • Wiceprezes SHDK Legion

  Kamil Sawicki

 • Koordynator Oddziału Klubu HDK Legion przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Karol Miłobóg

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj