Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Wikipedia PL

   Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.
  Krew pobierana jest od dawców krwi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK, WCKiK lub CKiKMSW lub Oddziałów Terenowych.

Historia krwiodawstwa w Polsce

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

   Pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami krwiodawstwa został utworzony w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Otrzymał on nazwę Instytutu Pobierania i Konserwacji Krwi. Rok później Polski Czerwony Krzyż zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wypadkową, w skład której wchodził Ośrodek Przetaczania Krwi. W pierwszych latach działalności obydwa ośrodki zajmowały się opracowaniem zasad i podstaw leczenia krwią i ich popularyzacją.
  W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej działały w Polsce trzy ośrodki przetaczania krwi. Dysponowały one około tysiącem stałych krwiodawców. W czasie wojny gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na krew. Masowo zgłaszać się zaczęli honorowi dawcy krwi, a jako pierwsze oddały krew sanitariuszki i pielęgniarki. W okresie Powstania Warszawskiego masowy, spontaniczny i bezinteresowny udział, w szczególności kobiet i młodzieży należy do najpiękniejszych kart historii Krwiodawstwa za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.

   Pierwsza stacja przetaczania krwi po wojnie powstała już w marcu 1945 roku w Łodzi. Pracami jej w początkowym okresie kierował prof. Ludwik Hirszfeld. Do 1950 roku utworzono 14 stacji krwiodawstwa dysponujących 6500 dawcami. Pracami ich kierował Resort Pomocy Doraźnej i Krwiodawstwa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Opracował on pierwsze regulaminy dla placówek służby krwi i pierwszy regulamin organizacyjny krwiodawstwa w Polsce, Polski Czerwony Krzyż prowadzi rekrutację dawców, pobieranie, konserwację i wydawanie szpitalom krwi, szkolenie lekarzy w zakresie leczenia krwią oraz organizuje kursy dla personelu pomocniczego.
2 czerwca 1958 roku Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, Polski Czerwony Krzyż zajmuje się odtąd całością promocji i organizacji ruchu honorowych dawców krwi. W pierwszych latach działalności Instytut zajmował się usystematyzowaniem i ujednoliceniem przepisów leczenia krwią oraz tworzeniem nowych placówek służby krwi. Instytut prowadzi także szkolenie fachowe pracowników nauki, laborantów i techników.
  Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w tym okresu skupiała się wokół zagadnień promocji krwiodawstwa i rekrutacji dawców. Masowo wydawano plakaty, popularne broszury, setki tysięcy ulotek i innych wydawnictw. Wiele uwagi Polski Czerwony Krzyż poświęcił akcji uświadamiania braku szkodliwości oddawania krwi. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki referaty i wykłady. Propagatorzy PCK prowadzili działalność zachęcającą do oddawania krwi także bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Honorowe Krwiodawstwo

   W Polsce oddawanie krwi jest honorowe, a więc krwiodawca nie otrzymuje bezpośrednio pieniędzy za pozostawioną krew lub jej składniki. Może jednak liczyć na wiele udogodnień, uprawnień czy przywilejów, jak również otrzymywać wyróżnienia, medale, odznaczenia czy ordery od organizacji pozarządowych kreujących honorowe krwiodawstwo, ale także od urzędów i instytucji rządowych, którym te organizacje są podległe. Wszystkie te "możliwości" były wypracowywane przez wiele lat działalności tak największego stowarzyszenia, którego częścią jest Polski Czerwony Krzyż jak i inne organizacje od lat działające na rzecz dawców krwi jak Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP, Krewniaków i pomniejsze, mniej widoczne stowarzyszenia i fundacje.
   W chwili obecnej w dalszym ciągu aktywni krwiodawcy oraz działacze starają się organizować i pomagać dawcom w różnoraki i nowoczesny sposób. Zmieniają się metody pobierania krwi, organizowania akcji krwiodawstwa, ale także i podejście społeczeństwa, które pomimo coraz większej wiedzy w dalszym ciągu potrzebuje delikatnej asysty w chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tendencję do nowoczesnych rozwiązań możemy zaobserwować nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie gdzie dawstwo krwi jest podzielone na "Honorowe Krwiodawstwo" oraz "Krwiodawstwo", za które dawca otrzymuje zapłatę. Obie metody z punktu widzenia xxxxxx są dobre i potrzebne ponieważ jak dotąd nowoczena medycyna nie poradziła sobie z produkcją krwi, jedyną możliwą opcją wyprodukowania życiodajnego płynu jest drugi człowiek, który bez względu czy honorowo czy nie odda krew by ratować życie.

Krwiodawstwo w Polsce

   W Polsce od lat międzywojennych krwiodawstwo a później honorowe krwiodawstwo było rozwijane przez wiele środowisk, nie tylko medycznych jak początkowo pokazują karty historii, ale także różnorodne środowiska tj. studenckie, wojskowe, kolejarskie, górnicze i wiele innych działając wokół miejsc nauki i pracy. Doprowadziło to do stworzenia jednej z najbardziej rozbudowanych przywilejów honorowego dawcy krwi na świecie. Polacy oddając krew mogą liczyć m. in. na takie udogodnienia jak "zwolnienie od pracy i nauki", "posiłek regeneracyjny", "korzystanie poza kolejnością u lekarza", "bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej" i inne. Warto także zwrócić uwagę, iż pomimo faktu że mamy honorowe krwiodawstwo dawca może w Polsce także liczyć na "ulgę podatkową" a więc oddaną krew odliczyć w rozliczeniu podatkowym.
   Modne jest także nadawanie wyróżnień, odznaczeń, medali czy orderów głównie od organizacji pozarządowych działających w naszej idei ale także i ustawodawcy przewidują taką możliwość nadając jedne z najwyższych odznaczeń państwowych.
   Krwiodawcy oprócz udogodnień i możliwości przysługujących i zapisanych ustawowo, zarządzeń włodarzy okolicznych urzędów mogą również korzystać z Ogólnopolskiego Systemu Zniżek Razem dla Dawców stworzonego przez Klub Legion i rozwijanego w całym kraju z wieloma innymi miejscowymi klubami.
   By dowiedzieć się więcej o wspomnianych kwestiach zapraszamy do innych artykułów, które dokładniej opisują interesującą Was tematykę.

przywileje uprawnienia krwiodawcy blood donor legionhdk fundacja legion 2  odznaka medal wyroznienie order hdk krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion  znizki razem dla dawcow przywileje uprawnienia krwiodawcy blood donor legionhdk fundacja legion szary

 

 

Krwiodawstwo na świecie

   Wielka Brytania
   Krwiodawstwo w Anglii działa

 

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

   Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Już po pierwszych donacjach poznasz grupę swojej krwi, która może przydać Ci się w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych. Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować.

 

Drodzy Krwiodawcy!

   Jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu Honorowego Dawstwa Krwi. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. To dla Was działamy by rozwijać możliwości i wprowadzać innowacyjne rozwiązania, których w dzisiejszych czasach oczekujecie!

Dziękujemy!
Koordynatorzy i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

64908
Klubowicze

8059

Wolontariat

665

Pozostali

56184

Najaktywniejsze kraje
Polska 64887
Wielka Brytania 13
Szwecja 2
Włochy 1
Stany Zjednoczone 1
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1
Białoruś 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

64887
ogółem
8958
kobiety
55491
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Joanna Kulińska

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Poznań

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 12450


Data: 2024-04-13

2024-04-13
Łukasz

Donacja: Płytki krwi ≤ 500 ml i osocze ≤ 300 ml po 17.05.2019

0000-00-00
Łukasz

Donacja: Płytki krwi ≤ 500 ml i osocze ≤ 300 ml po 17.05.2019

2024-04-11
Sebastian Kowalski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

  Monika Zapert

 • Koordynator Oddziału w Kłodzku

  Mirosław Klimorowski

 • Wiceprezes SHDK Legion / Koordynator oddziału Internetowego

  Jarek Schnober

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Tadeusz Kotliński

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu