Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Kampania jest organizowana pod nazwą:

„4HEROES 2023"

II. Organizatorami kampanii są:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion
ul.  Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock
Facebook: Legion Klub HDK

III. Celami kampanii są:

1. Promocja idei Honorowego Krwiodawstwa oraz aktywizacja dawców w czasie wakacji dzięki konkursowi kampanii 4HEROES 2023.
2. Zbiórka krwi poprzez organizację stacjonarnych i mobilnych Akcji Krwiodawstwa w czasie wakacji na terenie całej Polski.
3. Promocja Wojska Polskiego poprzez promocję różnych możliwości rekrutacji do Wojska Polskiego oraz prezentacje sprzętu i wyposażenia jednostek wojskowych, spotkań, szkoleń i zabaw dla najmłodszych prowadzonych przez żołnierzy podczas imprezy multidyscyplinarnej.
4. Promocja bohaterstwa i postaw patriotycznych dzięki spotkaniom z bohaterami, zarówno byłymi jak i obecnymi żołnierzami, którzy przybliżą w sposób warsztatowy swoje doświadczenia i podzielą się wiedzą.
5. Edukacja w zakresie niesienia Pierwszej Pomocy, właściwego zachowania w razie konfliktu zbrojnego oraz dbałość o bezpieczeństwo.

IV. Głównymi elementami kampanii są:

1. Konkurs „4HEROES 2023”.
2. Akcje Krwiodawstwa Kampanii.
3. Wirtualna akcja „4HEROES 2023 z The Good People Fundation”.
4. Multi impreza w Gliwicach.

V. Miejsce i czas kampanii:

1. Miejsce:

- Portal Legion www.legionhdk.pl;
- Aplikacja "Legion Bohaterów - Honorowi Dawcy Krwi";
- Strony internetowe Partnerów konkursu, za pośrednictwem "iframe";
- Fanpage Legion Klub HDK i Oddziałów Klubu HDK Legion;
- Fanpage Partnerów kampanii
- Miejsca odbywania się Akcji krwiodawstwa kampanii;
- Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
- Arena Gliwice.

2. Czas

a) Kampanii:

Rozpoczęcie kampanii: 1 lipca 2023 roku.
Zakończenie kampanii: 3 września 2023 roku.

b) Konkursu:

Rozpoczęcie konkursu: 1 lipca 2023 roku.
Zakończenie konkursu: 1 września 2023 roku.

 

§ 2
UCZESTNICY KAMPANII (KONKURSU)

I. Uczestnikiem Kampanii (konkursu) może być każda osoba fizyczna, która:

1. Zaakceptowała w całości niniejszy regulamin;
2. Jest osobą pełnoletnią;
3. Posiada założony Profil Krwiodawcy na Portalu Legion lub w aplikacji "Legion HDK - Honorowy Dawcy Krwi";
4. Doda donację na swoim Profilu Krwiodawcy i oznaczy ją jako uczestniczącą w kampanii 4HEROES 2023.

 

§ 3
KONKURS


I. Zasady konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 lipca 2023 roku z chwilą publikacji postu na Facebooku - Legion Klub HDK, gdzie zostaną podane najważniejsze informacje dotyczące konkursu wraz z linkiem do niniejszego regulaminu.

2. Konkurs polega na oddaniu krwi, założeniu Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion (www.legionhdk.pl) i dodaniu "Donacji kampanii" na swoim profilu. Dokładny opis, w jaki sposób dodać donację kampanii można znaleźć na stronie: >>> JAK DOŁĄCZYĆ <<<

3. Oddając krew trzeba zrobić zdjęcie, które należy umieścić w donacji kampanii.

4. Zakładając Profil Krwiodawcy należy uzupełnić takie elementy jak:

 • zdjęcie (avatar);
 • imię (nick, pseudonim);
 • grupę krwi;
 • miejsce zamieszkania/przebywania (tylko ogólne dane w celach statystycznych: województwo, powiat, gmina, dzielnica, miejscowość).

5. Dodając donację należy oznaczyć ją jako biorącą udział w kampanii: „4HEROES 2023" oraz wybrać sponsora nagród.

II. Etapy i wyłanianie zwycięzców

1. Etapy konkursu:

a) DNI KONKURSOWE - w każdym dniu od 01.07 do 01.09 ( 62 dni ) organizatorzy wraz z partnerami kampanii będą wybierali zwycięzców. Ilość zwycięzców w danym dniu uzależniona jest od ilości sponsorów, co może się w każdym momencie zmienić. Aktualni sponsorzy i nagrody będą widoczni na stronie:  >>> NAGRODY DNI KONKURSOWYCH <<<

b) WYBÓR ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH - po zakończeniu dni konkursowych wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie zarejestrowali swoje donacje, wezmą udział w konkursie i spośród nich zostaną wybrane osoby, które otrzymają od nas nagrody główne. Ilość nagród będzie zależna od ilości przekazanych elementów od sponsorów i partnerów kampanii. Aktualni sponsorzy i nagrody będą widoczni na stronie: >>> NAGRODY GŁÓWNE - LOSOWANIE <<<

c) PRZEKAZYWANIE NAGRÓD - nagrody z dni konkursowych oraz losowania będą wysyłane na wskazany przez uczestników adres mailowy lub zamieszkania w przypadku nagród rzeczowych. Wysyłka odbywac się będzie za pośrednictwem InPost.

2. Wyłanianie zwycięzców w dniach konkursowych:

 • Wyłanianie zwycięzców będzie się odbywało niejawnie przez osoby wyznaczone  przez Organizatorów i Sponsorów, którzy będą wybierać zwycięskie donacje na dany dzień.
 • Wybór donacji kampanii w dany dzień nie jest uzależniony od oddania krwi przez dawcę w tym samym dniu. Krwiodawca może zwyciężyć pod koniec konkursu oddając krew na jego początku.
 • Wybierając zwycięskie donacje będziemy zwracać uwagę na ilość polubień danej donacji oraz załączone zdjęcie.
 • Zwycięzcy będą przedstawiani nie później niż 5 dni po ich wyłonieniu na stronie: >>> ZWYCIĘZCY DNI KONKURSOWYCH <<< oraz na Fanpage'ach Organizatorów i Sponsorów konkursu.
 • Wybór jest nie podważalny, ostateczny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego. 

3. Wyłanianie zwycięzców nagród głównych:

 • Wyłonienie zwycięzców odbędzie się poprzez wybór spośród wszystkich uczestników konkursu.
 • Każdy uczestnik niezależnie od ilości donacji konkursowych będzie ujęty w losowaniu jeden raz.
 • Wybierając zwycięskie donacje będziemy zwracać uwagę na ilość polubień danej donacji oraz załączone zdjęcie.
 • Zwycięzcy będą przedstawiani nie później niż 5 dni po ich wyłonieniu na stronie: >>> ZWYCIĘZCY  <<< oraz na Fanpage'ach Organizatorów i Sponsorów konkursu.
 • Wybór jest nie podważalny, ostateczny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.

 III. Nagrody i ich przekazanie.

1. Nagrody i ich ilość mogą się zmieniać w miarę dołączania kolejnych sponsorów o czym Organizatorzy będą informować na Facebooku Legion Klub HDK oraz aktualizować odpowiednie strony na Portalu Legion:  NAGRODY DNI KONKURSOWYCH , NAGRODY GŁÓWNE - LOSOWANIE.
2. Organizator może przyznać uczestnikowi nagrodę inną, niż wybrana przez niego w czasie dodawania donacji kampanii. Sytuacaja taka może występować w momencie, kiedy jest mało lub wcale wskazań danego Sponsora w danym dniu konkursowym lub w przypadku donacji, która jest wyjątkowa i zasługuje na nagrodzenie.
3.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej  mailem, smsem lub poprzez Facebook maksymalnie w ciągu 7 dni od daty ich wskazania lub wylosowania. Organizatorzy w powiadomieniu mogą poprosić o przesłanie potwierdzenia oddania krwi - zdjęcia pieczątki w legitymacji /potwierdzenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
4. W celu potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi wysłać maila informacyjnego o jej przyjęciu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
5. Dostarczenie nagród odbywać się będzie  jedynie na terytorium Polski, a jego koszt pokrywają Organizatorzy konkursu.
6. Wysyłka nagród odbędzie się maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia kampanii tj. do dnia 03.10.2023 r.
7. W razie braku kontaktu ze strony organizatorów (błędnie podane dane kontaktowe przez uczestnika) należy skontaktować się z nami mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Facebooka poprzez wiadomość prywatną: Legion Klub HDK

 

§ 4
DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
UCZESTNIKÓW I ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 

1. Chcąc wziąć udział w konkursie wymagane jest założenie Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion co jednoznacznie wiąże się z akceptacją Regulaminu i Polityką Prywatności Portalu Legion:

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pozostawienia ogólnych informacji o sobie wymienionych w § 3 p. 4 tj., które mogą być pokazywane na stronach internetowych,  fanpage'ach czy na łamach telewizji i audycji organizowanych przez Organizatorów, Partnerów, Sponsorów oraz Wspierających konkurs.

 • zdjęcie (avatar) - wizerunek;
 • imię i nazwisko (nick, pseudonim);
 • grupę krwi;
 • miejsce zamieszkania/przebywania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, miejscowość).

3. Warunkiem odebrania nagrody w konkursie jest pozostawanie przez Uczestnika Konkursu danych kontaktowych i korespondencyjnych w założonym przez niego Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion (aplikacji Legion HDK - Honorowy Dawca Krwi), skąd Organizator w sposób bezpieczny będzie mógł dokonać weryfikacji oraz nadania przesyłki z nagrodą.
Niezbędnymi danymi są:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres korespondencyjny.

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Administratorów Portalu Legion. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promowania Konkursu, wskazania zwycięzców oraz w związku z wydaniem (wysyłki) nagród.

5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane przez Administratorów Portalu Legion - Partnerom, Sponsorom czy Wspierającym konkurs.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz informacji ogólnych zawartych w donacji kampanii w miejscach odbywania się konkursu wymienionych w § 1 p.V.1

7. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Portalu Legion www.legionhdk.pl oraz na fanpage'u www.facebook.com/legionhdk

2. Organizatorzy nie odpowiadają za działania uczestników konkursu w tym robienie i wstawianie zdjęć zawierających wizerunek osób nie biorących udział w konkursie i kampanii.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.

 

 

Patronat i wsparcie 4HEROES 2023

Ambasadorzy i wsparcie 4HEROES 2023

Sponsorzy dni konkursowych 4HEROES 2023


Sponsorzy nagród 4HEROES 2023


Partnerzy Akcji Krwiodawstwa 4HEROES 2023

Patronat i wsparcie medialne kampanii 4HEROES 2023

 

 

Ostatnie donacje

Dariusz Dąbrowski

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Ciechanów / RCKiK Warszawa

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 900


Data: 2024-06-14

2019-12-15
Dariusz Dąbrowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-06-19
Artur

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-06-19
Krzysztof

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator oddziału Giżycko

  Paweł Tomala

 • Prezes SHDK Legion

  Robert Kowalewski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Leśnik

  Adriana Auguścik

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Częstochowski Legion

  Paweł

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu