Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Wsparcie kampanii 2019

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą:

 •  „Niepodległą mamy we krwi".

2. Organizatorami konkursu są:

3. Partnerami konkursu są:

4. Wspierającymi konkurs są:

5. Celem konkursu jest:

Promocja Honorowego Krwiodawstwa oraz upamiętnianie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ponadto prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz aktywizujących uczestników do czynnego oddawania krwi.

6. Miejscami konkursu będą:

 • Portal Legion oraz strony Internetowe Partnerów konkursu, za pośrednictwem "iframe" - adaptacji odpowiednich modułów Portalu Legion na stronach Partnerów;
 • Fanpag'e Organizatorów oraz Partnerów konkursu;

7. Czas trwania konkursu:

Rozpoczęcie konkursu: 11 października 2018 roku.
Zakończenie konkursu: 12 listopada 2018 roku.

Donacje biorące udział w konkursie liczone z okresu od 1.10 do 11.11.2018r.
Zakończenie przyjmowania donacji kampanii w dniu 11.11.18r. o godzinie 15.00

 

§ 2
UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

 • jest osobą pełnoletnią;
 • posiada założony Profil Krwiodawcy na Portalu Legion;
 • doda donację na swoim Profilu Krwiodawcy i oznaczy ją jako uczestniczącą w kampanii;
 • zaakceptowała w całości niniejszy regulamin.

 

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 11 października 2018 roku z chwilą publikacji na Facebooku "wydarzenia kampanii", gdzie zostaną podane najważniejsze informacje dotyczące konkursu wraz z linkiem do niniejszego regulaminu.

2. Konkurs polega na oddaniu krwi, założeniu Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion (www.legionhdk.pl) i dodaniu "Donacji kampanii" na swoim profilu. Dokładny opis, w jaki sposób dodać donację kampanii można znaleźć na stronie: >>> Konkurs "Niepodległą mamy we krwi" <<<

3. Oddając krew trzeba zrobić zdjęcie, które należy umieścić w donacji kampanii.

4. Zakładając Profil Krwiodawcy należy uzupełnić takie elementy jak:

 • zdjęcie (avatar);
 • imię (nick, pseudonim);
 • grupę krwi;
 • miejsce przebywania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, miejscowość).

5. Dodając donację należy oznaczyć ją jako biorącą udziął w kampanii: „Niepodległą mamy we krwi".

 

§4
ETAPY I WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. Etapy konkursu:

a) DNI KONKURSOWE - w każdym dniu od 12.10 do 10.11 organizatorzy wraz z partnerami kampanii będą wybierali łącznie 5-ciu zwycięzców. Łącznie podczas trwania kampanii zostanie wskazanych 150 zwycięzców.
b) LOSOWANIE - w dniu 12 listopada odbędzie się losowanie, w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy konkursu spełniający warunki, spośród których zostanie wylosowanych 5-ciu głównych zwycięzców dla których przygotowane będą nagrody główne oraz dodatkowo 15 wyróżnionych, dla których przygotowane będą nagrody specjalne.

2. Wyłanianie zwycięzców w dniach konkursowych:

a) Wyłanianie zwycięzców będzie się odbywało niejawnie, gdzie Organizatorzy oraz Partnerzy konkursu będą wybierać swojego zwycięzcę na dany dzień. Wybór jest nie podważalny, ostateczny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego. Więcej w artykule: >>> Konkurs "Niepodległą mamy we krwi" <<<
b) Zwycięzcy będą przedstawiani nie później niż 3 dni po ich wyłonieniu na stronie: >>> Nagrody i zwycięzcy konkursu <<< oraz na Fanpage'ach Organizatorów i Partnerów konkursu (linki poniżej):

 

3. Wyłanianie zwycięzców w losowaniu:

a) Wyłonienie zwycięzców odbędzie się poprzez losowanie na żywo w dniu 11 listopada 2018 roku, którego emisja pojawi się na Fanpage'u: >>> Legion Klub HDK <<<

 

§5
NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

1. Zwycięzca w danym dniu (łącznie 5 krwiodawców) otrzyma jedną nagrodę specjalną od jednego Organizatora lub Partnera konkursu oraz upominki od pozostałych sponsorów.

2. Organizatorzy, Partnerzy i Wspierający konkurs przeznaczyli na poczet zwycięzców dni konkursowych następujące ilości nagród i upominków:

 • 150 okazjonalnych monet oraz Certyfikatów Uczestnika Kampanii;
  Otrzymają je wszyscy wskazani w danym dniu zwycięzcy.
 • 150 nagród specjalnych;
  Organizatorzy i Partnerzy przygotowali po 30 nagród dla wybranych przez siebie zwycięzców w danym dniu;
 • 480 upominków;
  Organizatorzy i Partnerzy przygotowali po 1 upominku dla wybranych przez innych zwycięzców w danym dniu;

3. Wszystkie nagrody i upominki będzie można zobaczyć na stronie: >>> Nagrody i zwycięzcy konkursu <<<

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej  kontaktem mailowym, smsowym lub poprzez facebook maksymalnie w ciągu 3 (trzech) dni od daty ich wskazania lub wylosowania.

5. W celu potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć na "maila informacyjnego o zwycięstwie" drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Dostarczenie nagród odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej (jedynie na terytorium Polski), a jego koszt pokrywają Organizatorzy konkursu.

7. Wysyłka nagród odbędzie się maksymalnie w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu tj. do dnia 26.11.2018r.

8. Uczestnik, który wygrał w którymś z dni poprzez wskazanie przez Organizatora lub Partnera kampanii będzie dalej brał udziału w konkursie tj. jego donacja kampanii weźmie także udział w losowaniu nagród głównych.

9. Nagrody w losowaniu są nagrodami przekazanymi od Partnerów i Wspierających Konkurs „Niepodległa mamy we krwi” tworząc dwie kategorie tj.:

a) nagrody główne;
Zestawy nagród przekazane od Organizatorów i Partnerów Konkursu oraz Jednostkę Wojskową Komandosów, które zostaną rozlosowane dla 5 uczestników konkursu.

b) nagrody specjalne;
Nagrody przekazane od Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej rozlosowane dla 15 uczestników konkursu.

c) Zwycięscy nagród głównych nie biorą udziału w losowaniu nagród specjalnych.

d) Odbiór i wysyłka nagród głównych i specjalnych będzie ustalany telefonicznie i mailowo maksymalnie do siedmiu dni po losowaniu. Brak odpowiedzi na maila lub kontaktu telefonicznego w ciągu 7 dni równoznaczne jest z unieważnieniem wygranej. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w potwierdzenie oddania krwi w określonym terminie i może poprosić o przesłanie go mailowo w formie zdjęcia.

f) Wytyczne nagrody od Jednostki Wojskowej Komandosów – skok ze spadochronu w tandemie z komandosem:
wiek - pełnoletni
zdrowie - zaświadczenie od lekarza że jest się zdrowym
wniosek - do dowódcy JWK o wykonanie skoku w tandemie
wykonanie skoku odbędzie w roku 2019

e) W trakcie losowania będzie wylosowanych dodatkowo 10 osób w razie gdyby się okazało, że uczestnicy nie posiadają potwierdzenia oddania krwi w określonym okresie, nie zgodzili się przyjąć nagrody lub nie udało się z nimi skontaktować.

Uwaga: w razie braku kontaktu ze strony organizatorów (błędnie podane dane kontaktowe przez uczestnika) należy skontaktować się z nami na Facebooku poprzez wiadomość prywatną Fanpage: Legion Klub HDK lub Polska Zbrojna.

 

§ 6
DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
UCZESTNIKÓW I ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 

1. Chcąc wziąć udział w konkursie wymagane jest założenie Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion co jednoznacznie wiąże się z akceptacją Regulaminu i Polityką Prywatności Portalu Legion:

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pozostawienia ogólnych informacji o sobie wymienionych w § 3 p. 4 tj., które mogą być pokazywane na stronach internetowych,  Fanpage'ach czy na łamach telewizji i audycji organizowanych przez Organizatorów, Partnerów oraz Wspierających konkurs.

 • zdjęcie (avatar) - wizerunek;
 • imię i nazwisko (nick, pseudonim);
 • grupę krwi;
 • miejsce przebywania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, miejscowość).

3. Warunkiem odebrania nagrody w konkursie jest pozostawanie przez Uczestnika Konkursu danych kontaktowych i korespondencyjnych w założonym przez niego Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion, skąd Organizator w sposób bezpieczny będzie mógł dokonać weryfikacji oraz nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Niezbędnymi danymi są:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres korespondencyjny.

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Administratorów Portalu Legion. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promowania Konkursu, wskazania zwycięzców oraz w związku z wydaniem (wysyłki) nagród.

5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane przez Administratorów Portalu Legion Partnerom i Wspierającym konkurs.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz informacji ogólnych zawartych w donacji kampanii w miejscach odbywania się konkursu wymienionych w § 1 p.6.

7. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Portalu Legion www.legionhdk.pl oraz na fanpage'u www.facebook.com/legionhdk

2. Organizatorzy nie odpowiadają za działania uczestników konkursu w tym robienie i wstawianie zdjęć zawierających wizerunek osób nie biorących udział w konkursie i kampanii.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Jednocześnie Facebook nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.

 

Partnerzy strategiczni Legionu