Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Wojna z Rosją

maj-lipiec 1792 roku

 

    Uchwalając 3 maja 1791 roku Konstytucję, formalnie odrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Polski. 27 kwietnia 1792 roku polscy zdrajcy, z inspiracji cesarzowej Rosji Katarzyny II, zawiązali  konfederację targowicką. Cesarzowa oskarżyła Polaków o prześladowanie Rosjan i obrazę majestatu. W maju 1792 roku granicę przekroczyły korpusy rosyjskie. Armia polska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, mniej liczna od Rosjan, stawiała duży opór. Do historii przeszła zwycięska bitwa pod Zieleńcami. Ciosem dla obrońców było przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederatów targowickich. Ostatnim akcentem wojny była bitwa pod Markuszowem. W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski.

 

 


Autor tekstów:
ppłk rez. dr Mirosław Pakuła, historyk wojskowości
Muzeum Historyczne w Legionowie
Autor Infografik:
Robert Kowalewski - Prezes Stowarzyszenia HDK Legion

  Współpraca:

Wojskowy Instytut Wydawniczy
Muzeum Wojska Polskiego


Honorowy Patronat
Kampanii "Niepodległą mamy we krwi"
sluzymy niepodleglej logo ministerstwo obrony narodowej krwiodawstwo legionhdk logo ministerstwo zdrowia krwiodawstwo legionhdk1
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

 


 

 

Wsparcie kampanii i cyklu

Partnerzy strategiczni Legionu