Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

REGULAMIN SYRENY LEGIONU

 

§1

System Reagowania na Apele Legionu zwany dalej “Syrena Legionu” to system wspierający sprawne i szybkie powiadamianie honorowych krwiodawców o “Apelu o Krew” dla potrzebującego w momencie braku krwi w placówce medycznej, w której trwa leczenie a także wsparcie w zapewnieniu samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych oraz krzewienia i promocji Honorowego Dawstwa Krwi..

§2

Syrena Legionu jest uruchamiana  na wniosek potrzebującego, jego rodziny lub znajomych, placówki medycznej lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie potrzebne jest wsparcie krwiodawców.

§3
HONOROWI DAWCY KRWI

Syrena Legionu korzysta wyłącznie z niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia Apelu o Krew.

1. Honorowy Dawca Krwi chcący wspierać system bezpośredniego ratowania życia pozostawia jedynie dane określające rodzaj grupy krwi ,miejsce zamieszkania lub przebywania oraz dane kontaktowe:

 • Imię (nick, pseudonim);
 • Grupa krwi;
 • Mail oraz telefon;
 • Województwo, powiat, gmina, dzielnica, miasto.

§4
OSOBA ZGŁASZAJĄCA APEL

1. Osoba zgłaszająca Apel o Krew w pełni odpowiada za podawane dane osobowe swoje lub/oraz osoby przez nią zgłaszanej.

2. Osoba zgłaszająca będąca potrzebującym dobrowolnie i bez przymusu upublicznia swoje dane osobowe.

3. Osoba zgłaszająca nie będąca potrzebującym (rodzina, znajomi) mająca zgodę (upoważnienie) osoby potrzebującej upublicznia dane swoje i osoby potrzebującej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) wg. zapisu Dz. U. U.E.  Art. 6 U.1 p d. mówiących: “przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”.

4. Wszelkie informacje wraz z danymi osobowymi podawanymi przez Osobę zgłaszającą w Apeli o Krew są publiczne tj. widoczne dla wszystkich przeglądających Portal Legion.

5. Osoba zgłaszająca Apel o Krew (np. formularz zgłoszeniowy) musi być upoważniona lub uprawniona do przekazania danych chorego/poszkodowanego. Winna posiadać upoważnienie na piśmie lub słowne w razie braku możliwości kontaktu bezpośredniego z potrzebującym.

6. Publikacja Apelu o Krew poprzedzona jest rejestracją Użytkownika w Portalu tj. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość, wysyłkę informacji drogą elektroniczną jak również wymianę informacji z Centrami Krwiodawstwa w celu weryfikacji potrzeby krwi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm. ).

7. W celu realizacji zapewnienia potrzebnej ilości krwi tj. dotarcia do jak największej ilości dawców - Osoba zgłaszająca Apel o Krew tj. publikująca informacje, zdjęcia, grafiki i inne treści niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.

8. Osoba zgłaszająca Apel o Krew akceptację Regulamin Syreny Legionu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

§5

Za przekazanie oraz udostępnienie prawidłowych danych odpowiada osoba zgłaszająca prośbę o Apel.

§6

Syrena Legionu kieruje “Apele o Krew” dwutorowo:

1. Apel pojawia się na portalu www.legionhdk.pl oraz fanpage’u na Facebooku “Legion Klub HDK” jako post, który jest przekazywany na grupy tematyczne HDK oraz do partnerów wspierających.

2. Jeżeli osoba poszkodowana jest mieszkańcem regionu, gdzie funkcjonuje "Syrena Legionu" lub też leczy się w miejscu zabezpieczonym przez krwiodawców posiadających Profile Krwiodawców na naszym portalu - dodatkowo powiadomimy ich o Apelu drogą mailową i sms-ową.

§7

Syrena Legionu nie zastępuje działań Publicznej Służby Krwi do prawidłowego zabezpieczenia w krew placówek medycznych - jest jedynie systemem wspomagającym.

 

 

Ostatnie donacje

Łukasz

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Łódź

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 29860


Data: 2020-01-18

2020-01-17
Paweł Rzosiński

Donacja: Krew pełna: 450ml

2019-06-17
Tomek

Donacja: Płytki krwi ≤ 500 ml i osocze ≤ 300 ml po 17.05.2019

2019-08-12
Tomek

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Ostrołęcki Legion

  Arnold Więckiewicz

 • Wiceprezes SHDK Legion

  Karol Krajewski

 • Wiceprezes SHDK Legion

  Kamil Buć

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. mundurowych

  Łukasz Jędrzejewski

Wydarzenia

wydarzenie
21.01.2020 r. Warszawa - Akcja krwiodawstwa - Pułk...

Honorowa zbiórka krwi na terenie kompleksu wojskowego położonego przy ul. Żwirki i Wigury -

23.01.2020 r. - akcja krwiodawstwa - Wojskowa Akademia...

HDK LEGION Oddział Klub HDK przy WAT zaprasza na
druga akcje zbiórki krwi w 2020 r. z

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj