Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

„Spotkać się z ludźmi, którzy czynili większy postęp na drogach doskonałości!”

                                                                                            Św. Ojciec Pio 

 

Potrzeba krwi w życiu człowieka wynika na ogół z dwóch ewentualności. Są to planowane zabiegi, operacje i długotrwałe leczenie w przypadku chorób typu białaczka, gdzie istnieje potrzeba częstego przetaczania krwi jak również nagłe zdarzenia i wypadki losowe. To właśnie te nieprzewidziane sytuacje są szczególnie istotne ponieważ wymagają bardzo szybkich i zdecydowanych działań.

Syrena Legionu oprócz bezpośredniej pomocy dla konkretnej osoby może wesprzeć również Publiczną Służbę Krwi. W przypadku braku krwi w danym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będziemy w stanie wysyłając prośbę do wybranej grupy krwiodawców skierować ich w odpowiednie miejsce - tam - gdzie braki są największe.

Szczególnie trudnym czasem dla utrzymywania wystarczających zapasów krwi przez Publiczna Służbę Krwi są wakacje, ferie oraz święta. W  tym okresie krwiodawcy często są pochłonięci pracami związanymi z przygotowaniem do świąt albo podróżą lub przebywają poza swoimi miejscami zamieszkania czy też zatrudnienia, gdzie na ogół oddają krew.

Ważnym aspektem jest, by krwiodawca w miarę możliwości oddał krew w pobliżu miejsca leczenia osoby chorej, tak by nie dochodziło do niepotrzebnych problemów związanych z transportem - stąd m.in.  wynika potrzeba Apeli kierunkowych.

 

I. Działanie Syreny Legionu

  przekaz info syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Działanie systemu powinno być proste i w części zautomatyzowane by skrócić jak najbardziej okres oczekiwania na Krew. Powyższy wykres przedstawia uogólnione działanie Syreny Legionu w pięciu krokach:

1. Przyjęcie zgłoszenia o Apelu

Apel można zgłosić poprzez portal wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z osobą koordynującą Apele w danym regionie. Apel może być także zgłoszony przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poprzez przekazanie informacji bezpośrednio do osoby zarządzającej wysyłką powiadomień.

2. Wymiana informacji z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przekazywanie informacji o dostępności lub braku krwi w danych placówkach medycznych jest jednym z najważniejszych aspektów poprawnego działania Syreny. Niekiedy choć osoba potrzebująca ma daną grupę krwi to zapotrzebowanie może być zgoła inne ponieważ część z grup krwi jest w stanie zastąpić ją. Możemy to zobaczyć w artykule "Zgodności grup krwi" - kliknij.

3. Przekazanie krwiodawcom Apelu o Krew

Korzystając z funkcjonalności Portalu jesteśmy w stanie z dużą dokładnością wybrać odpowiednią grupę krwiodawców i wysłać prośbę o pomoc. Wybór dawców możemy oprzeć przykładowo o poniższe wytyczne:

 • możliwość oddawania krwi (w przypadku, kiedy dawca korzysta ze wstawiania swoich donacji na Profil Krwiodawcy;
 • grupę krwi;
 • miejsce zamieszkania powiązane np. z miejscem zamieszkania osoby poszkodowanej dające poczucie większego utożsamiania się.
 • miejsca zamieszkania powiązane z miejscem leczenia poszkodowanego lub najbliższym punktem krwiodawstwa, z którego krew może być przetransportowana. Wymaga to współpracy z Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

4. Odzew na Apel

Krwiodawcy chętni pomóc w sytuacjach newralgicznych mogą być kierowani do najbliższych punktów krwiodawstwa lub też na doraźnie organizowane czy też wcześniej zaplanowane mobilne akcje krwiodawstwa.

Przewidujemy także możliwość zorganizowania specjalnych podziękowań czy odznaczeń dla tych, którzy zareagują na Apel wysyłany za pośrednictwem Syreny Legionu co pozwoli utwierdzić, iż taka pomoc w okresach szczególnych i sytuacjach kryzysowych jest bardzo ważna i zarazem niezastąpiona. Przykładem jest nasze Odznaczenie "Serce Legionu", którym zamierzamy wyróżniać najbardziej aktywnych w Systemie.

5. Dostarczenie krwi

Aspekt ten jest wyłącznie zależny od danego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jednakże otrzymując taką informację możemy tym samym przekazać dawcom “dobre nowiny” lub też podziękować im za udział w konkretnej sytuacji - zazwyczaj podziękowanie płynie bezpośrednio od osoby zgłaszającej apel, która komantuje post będący Apelem o Krew na Fcebooku lub też przesyła podziękowanie do Zespołu Legion.

 

II. Wymagane dane krwiodawcy - minimalizm

  profil pomoc syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Do poprawnego funkcjonowania Syreny prosimy dawcę o pozostawienie minimalnej ilości danych tj. imię (nick, pseudonim), grupę krwi, miejsce gdzie obecnie najczęściej przebywa - województwo, powiat, gmina, miasto, dzielnica oraz dane kontaktowe a więc email i numer telefonu. Inne dane nie byłyby w jakikolwiek sposób wykorzystywane czy potrzebne a więc ich nie wymagamy.

Dawca zakładając “Profil Krwiodawcy” wyłącznie chcąc pomagać w Syrenie może również całkowicie wyłączyć widoczność dla innych użytkowników czy osób postronnych - jego pomoc i wsparcie może być całkowicie anonimowe!

 

III. Oddawanie krwi a doraźne Apele

donacja syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Możliwość zarządzania donacjami jest funkcją, która automatycznie zespala pozostawiane dane tj. czas i miejsce oddawania połączone z przypisaniem odpowiedniego Centrum Krwiodawstwa i jego logotypem, rodzaj donacji w przeliczeniu na krew pełną. Jest ona dodawana do poprzednich, co powoduje, że każda kolejna donacja pokazuje dawcy stan oddanej krwi w danym momencie. Ciekawym aspektem donacji jest fakt, iż użytkownik pozostawiający swój profil widoczny dla innych - zezwala - na wgląd w swoje donacje i udostępnianie ich w celach promujących Honorowe Krwiodawstwo, co idealnie wpisuje się w działania np. Centr Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  do czego serdecznie zapraszamy.

Dawca korzystający z możliwości zarządzania swoimi donacjami pozostawia cenne informacje dotyczące jego dostępności a więc możliwości oddania krwi w danym momencie. Chcąc powiadomić krwiodawców o Apelu jesteśmy w stanie wybrać tylko tych, którzy mają wystarczający okres karencji od ostatniej ich donacji.

donacje syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Dodatkową funkcjonalnością w profilu krwiodawcy jest automatyczne obliczanie czasu do kolejnej możliwej donacji co znacznie ułatwia planowanie. Niebawem uruchomimy także automatyczne przypomnienie mailowe a w razie posiadania odpowiednich środków również  smsowe.

 

IV. Sposoby przekazywania Apeli o Krew

sposoby przekazu syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Apele o krew można rozpowszechniać na wiele sposobów, które mają różny wymiar, zasięg oraz skuteczność. Ponieważ nadrzędnym celem jest ratowanie ludzkiego życia należy wykorzystać każdą sposobność, by pomóc drugiemu człowiekowi w jego najważniejszej walce.

     Możliwości przekazywania apeli:

 • publikacja na stronach www,
 • publikacja na fanpage’ach portali społecznościowych,
 • kontakt z krwiodawcami drogą elektroniczną (mailing),
 • kontakt bezpośredni drogą telekomunikacyjną (sms),
 • organizowanie doraźnych akcji krwiodawstwa “na ratunek”.
 • alarmowanie w aplikacji "Legion Bohaterów - Honorowi Dawcy Krwi".

 

V. Współpraca z miejscowymi urzędami

  urzedy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Klub HDK Legion od samego początku ściśle współpracuje z miejscowymi urzędami, które chętnie pomagają w kreowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa. W ciągu czterech lat udało się nam stworzyć dzięki ich wsparciu takie elementy jak:

 • kolorową legitymację Honorowych Dawców Krwi;
 • Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców “Razem dla Dawców”;
 • E-learning Legionu.
 • System Informacyjny Urzędów i Mediów.

Ostatni z wymienionych projektów - a więc system informacyjny - natchnął nas przy projektowaniu Portalu Legion do pójścia o krok dalej dając urzędom oprócz informacji o tym w jaki sposób pomagają społeczeństwu przekazać konkretne informacje o krwiodawstwie, które umieszczone na ich stronach internetowych pomogą w jeszcze większym stopniu przekazać niezbędne informacje krwiodawcy. Przy określaniu zasięgu terytorialnego działania Syreny postaramy się przy współpracy z danym urzędem umieszczać na ich stronach takie elementy i informacje jak:

 • informacje dotyczące akcji krwiodawstwa w okolicy;
 • adresy i godziny otwarcia najbliższych oddziałów i stacji terenowych CKiK;
 • nazwy i kontakty do Klubów HDK i OR PCK działających w okolicy;
 • dane statystyczne danego regionu na podstawie założonych profili na naszym portalu.

  statystyki syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Dodatkowo w celu pomocy mieszkańcom w szybkim dotarciu do funkcji Syreny umieścimy „banerki kierunkowe” z bezpośrednim linkiem do miejsca alarmowania a więc dostosowany do wyglądu ich strony internetowej specjalny przycisk, który po kliknięciu przeniósłby osobę zainteresowaną bezpośrednio do odpowiedniego miejsca.

syrena legionu powiat legionowski legionhdk

Do uzyskania najlepszych rezultatów i pełnej skuteczności SYRENY w danym regionie potrzebne jest wykonanie serii kampanii informacyjno - promocyjnych związanych z:

 • poinformowaniem mieszkańców o Systemie i jego założeniach;
 • zachęcaniem honorowych dawców krwi do zakładania profili na Portalu Legion;
 • zachęcaniem młodych ludzi do rozpoczęcia oddawania krwi;
 • serią szkoleń i pogadanek szczególnie w szkołach średnich;
 • cykliczymi akcjami krwiodawstwa w okolicy oraz w szkołach średnich.

mozliwości urzedy syrena legionu system reagowania na apele o krew legion legionhdk

Wykorzystując do tego celu pomoc i wsparcie urzędu jesteśmy w stanie znacznie zwrócić uwagę na projekt Syreny i potrzebę oddawania krwi także w okresach newralgicznych. Powyższa infografika ukazuje, jakim przekazem dysponują urzędy a bynajmniej znaczna ich część.

 

VI. Współpraca z miejscowymi i ogólnopolskimi mediami

Jak wiadomo Media są najlepszym i najszybszym przekaźnikiem informacji. To właśnie dzięki ich pomocy możemy docierać do szerokiego grona odbiorców. Zaprzyjaźnione media cyklicznie zamieszczają nasze grafiki dotyczące zarówno pojedynczych akcji krwiodawstwa, jak również często informują o wszelkich inicjatywach takich jak: eventy, imprezy charytatywne oraz okazjonalne, przy których odbywają się pobory krwi. Za ich pośrednictwem postaramy się jeszcze szerzej przedstawić nasz pomysł na pomoc bezpośrednią związaną z Apelami o Krew.

Istnieje także możliwość zamieszczenia na ich portalach informacji, które chcemy wstawiać w urzędach - by krwiodawca przeglądając cyberprzestrzeń w swojej okolicy miał możliwość trafienia na najważniejsze informacje w wielu miejscach.

Nasze starania kierujemy także do mediów o zasięgu ogólnopolskim, które objęłyby patronatem Syrenę i zarazem pomogły wyprzedzając rozwijanie systemu w znajdowaniu krwiodawców chętnych pomagać.

 

VII. Współpraca z innymi partnerami

Mamy nadzieję, iż budując Syrenę Legionu w wielu miejscach w Polsce napotkamy na przychylnych naszej idei w sektorze prywatnym. W zamian za ich pomoc postaramy się pokazywać ich dobre imię i nieobojętność na ludzkie cierpienie. Pomoc partnerów może być różna począwszy od przekazywania na poczet dawców zniżek w swoich punktach, drobnych upominków dla tych, którzy zareagują na najpilniejsze Apele po inne możliwości, którymi dysponują. Mamy nadzieję, na szybkie nawiązanie współpracy także z jedną z sieci telefonii komórkowych, która mogłaby nam pomóc w zapewnieniu łączności ze zgłaszającymi Apele poprzez udostępnienie numerów alarmowych w danym regionie.

 

VIII. Etapy rozwijania Syreny Legionu

Informacje zamieszczane na wszelkiego typu “nośnikach informacyjnych” jak strony www czy portale społecznościowe nie są wystarczające by poruszyć społeczeństwo ponieważ  obecnie mamy przesyt tego typu komunikatów - często niesprawdzonych. Proponowane przez nas “Etapy rozwijania Systemu” są zatem działaniem kierunkowym w różnych formach i miejscach, które pomogą przekonać lokalnych krwiodawców do słuszności współpracy oraz poinformują wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapewnionych przez  Klub HDK  Legion, Urzędy i Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

1. Etap pierwszy

Wdrażanie Systemu poprzez:

 • dopięcie wszystkich szczegółów funkcjonalności Systemu w rejonie,
 • umiejscowienie dokładnego opisu Systemu, sposobów powiadamiania przez mieszkańców o Apelach, wyznaczenie osób koordynujących oraz podanie do nich kontaktów,
 • umieszczenie informacji o krwiodawstwie w rejonie oraz banerów kierunkowych do systemu na stronach www urzędów oraz współpracujących miejscowych partnerów.

2. Etap drugi

Informowanie społeczności o powstawaniu, możliwościach i założeniach Syreny Legionu mający na celu informację i zaproszenie innych partnerów do współpracy poprzez:

 • cyber informacje (www, Facebook)
 • możliwości urzędów (bilbordy, plazmy, smsy, maile).

3. Etap trzeci

Zaproszenie lokalnej społeczności do współpracy oraz krwiodawców do zakładania profili na Portalu poprzez:

 • informowanie bezpośrednie oraz możliwości miejscowych partnerów poprzez plakaty i ulotki (media, szkoły, placówki medyczne, instytucje, prywatni przedsiębiorcy itp.)
 • prelekcje z młodzieżą i spotkania z dziećmi przekazujące w sposób ciekawy i przystępny informacji o krwiodawstwie.
 • e-learning HDK i akcje krwiodawstwa w szkołach średnich w celu pozyskiwania dawców pierwszorazowych.

 

IX. Uruchomienie pierwszej Syreny Legionu – Powiat Legionowski

Syrena Legionu to nie tylko system i funkcjonalności jakie daje Portal Legion – to przede wszystkim ścisła współpraca z urzędami, mediami, instytucjami, Publiczną Służbą Zdrowia, Publiczną Służbą Krwi czy także innymi organizacjami pozarządowymi.

Klub Legion podjął jednomyślnie decyzję, iż rozwijanie systemu rozpoczniemy w miejscu gdzie powstaliśmy z kilku względów. Po pierwsze w powiecie legionowskim wielokrotnie współpracowaliśmy ze wszystkimi urzędami i mediami realizując kilka projektów w których nam pomagano ale także ze względu na fakt, iż to miejsce i wielu wspaniałych ludzi z okolicy wspierających polskie społeczeństwo, którzy na pewno z wielkim zaangażowaniem wesprą tak wielki i szczytny program pomocy bezpośredniej tym, którzy niekiedy walczą w swej najważniejszej wojnie – o własne zdrowie i życie.

 

 

 

Wsparcie IT

Wsparcie Syreny Legionu

 

Ostatnie donacje

Maciej

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Tarnowskie Góry / RCKiK Katowice

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 11130


Data: 2024-04-16

2024-03-12
Krzysiek Brozda

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-01-02
Krzysiek Brozda

Donacja: Krew pełna: 450ml

2023-09-07
Krzysiek Brozda

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. mundurowych

  Łukasz Jędrzejewski

 • Zastępca koordnatora Oddziału 2 Orel

  Mariusz Bugaj

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Częstochowski Legion

  Paweł

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

Wydarzenia

25.04.2024r - Akcja Krwiodawstwa Bielsko-Biała

Zapraszamy na Akcję Krwiodawstwa w dniu 25.04.2024r. godz. 8-12 przy Komendzie Miejskiej

KRWAWY PONIEDZIAŁEK Z CHEŁMSKIM LEGIONEM HDK

Kolejna nasza AKCJA!!!!
Dzięki uprzejmości

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu