Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Wojna z Austrią

kwiecień - październik 1809 roku

 

    Była ona prowadzona samodzielnie przez wojska Księstwa Warszawskiego dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego. Gdy agresor, austriacki korpus arcyksięcia Ferdynanda d`Este, wkroczył na ziemie Księstwa 14 kwietnia 1809 roku, Polacy stawili opór na przedpolach Warszawy. Ostatecznie Poniatowski postanowił oddać nieufortyfikowane miasto. Walki trwały w Galicji i zmusiły później Austriaków do opuszczenia Warszawy. Nastąpiła polska kontrofensywa, która doprowadziła do całkowitego wycofania się Austriaków z Księstwa Warszawskiego. W wyniku wojny Księstwo powiększyło swój obszar.

 

 


Autor tekstów:
ppłk rez. dr Mirosław Pakuła, historyk wojskowości
Muzeum Historyczne w Legionowie
Autor Infografik:
Robert Kowalewski - Prezes Stowarzyszenia HDK Legion

  Współpraca:

Wojskowy Instytut Wydawniczy
Muzeum Wojska Polskiego


Honorowy Patronat
Kampanii "Niepodległą mamy we krwi"
sluzymy niepodleglej logo ministerstwo obrony narodowej krwiodawstwo legionhdk logo ministerstwo zdrowia krwiodawstwo legionhdk1
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

 


 

 

Wsparcie kampanii i cyklu

Partnerzy strategiczni Legionu